40/1981

Suomen Tasavallan ja Espanjan välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Espanjan hallitus

haluten kehittää ystävällisiä suhteitaan kulttuurin, kasvatuksen ja tieteen aloilla tapahtuvan yhteistyön avulla,

vakuuttuneina siitä, että tällainen yhteistyö edistää molempien maiden keskinäistä tuntemusta ja ymmärtämystä,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät kummankin maan yliopistojen, tieteellisten elinten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä samoin kuin opettajien ja tutkijoiden vaihtoa.

2 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisen sopimuspuolen opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille apurahoja opintojen ja tutkimusten harjoittamiseen yliopistoissaan ja tiedelaitoksissaan.

3 artikla

Sopimuspuolet edistävät omien kieltensä ja kulttuuriensa opintoja toisen sopimuspuolen yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa.

Vastaavasti sopimuspuolet edistävät, lakiensa ja määräystensä puitteissa, toiselle sopimuspuolelle kuuluvien kulttuuri-instituuttien sekä kieltensä ja kulttuuriensa professuurien ja lehtoraattien perustamista ja toimintaa alueellaan.

4 artikla

Sopimuspuolet helpottavat toisen sopimuspuolen kansalaisten osanottoa alueellaan järjestettäviin sivistyksellisiin kansainvälisiin kongresseihin, konferensseihin, symposiumeihin ja kollokvioihin samoin kuin valtuuskuntien vaihtoa tieteen, kasvatuksen ja kulttuurin aloilla molempia osapuolia kiinnostavista aiheista.

5 artikla

Sopimuspuolet edistävät oppimateriaalin vaihtoa - mukaanlukien oppikirjojen vaihto tarkoituksena lisätä keskinäistä tietoa ja helpottaa toisen sopimuspuolen esittämistä oppikirjoissa - sekä opetuksen teknisen kehityksen tietojen ja asiantuntijoiden vaihtoa.

6 artikla

Sopimuspuolet edistävät kumpikin lakiensa ja määräystensä puitteissa molempien maiden kirjastojen, sanoma- ja aikakausilehtikokoelmien, arkistojen ja museoiden yhteistyötä sekä rohkaisevat tietojen, asiakirjojen ja jäljennösten vaihtoa. Samoin ne helpottavat samoissa puitteissa toisen sopimuspuolen opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden pääsyä tutustumaan museoihin, arkistoihin, kokoelmiin, kirjastoihin ja muihin kulttuurilaitoksiin.

7 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat esitelmöitsijöiden, kuvataiteiden ja kirjallisuuden asiantuntijoiden sekä kääntäjien vaihtoa.

Samoin ne helpottavat musiikki-, baletti- ja teatterisolistien sekä -ryhmien vaihtoa.

Sopimuspuolet kiinnittävät erikoista huomiota -sivistyksellisten, taiteellisten ja tieteellisten näyttelyiden toteuttamiseen toisessa maassa sekä myös vaihtoon vapaan sivistystyön alalla.

8 artikla

Sopimuspuolet edistävät molempien maiden elokuva- sekä radio- ja televisiolaitosten välitöntä yhteistyötä sekä helpottavat taiteellis-, tieteellis- ja dokumenttiluontoisten elokuvien sekä ohjelmien vaihtoa samoin kuin muun sellaisen aineiston vaihtoa, joka on tämän sopimuksen tarkoitusperien mukaista.

9 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat hallintojärjestelmiensä puitteissa maidensa nuoriso- ja urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä.

10 artikla

Tämän sopimuksen soveltamiseksi sopimuspuolet helpottavat, kumpikin lainsäädäntönsä mukaisesti, opetuksellisen, tieteellisen, taiteellisen ja teknisen aineiston maahantuontia ei-kaupallisessa tarkoituksessa alueelleen perustetuille toisen sopimuspuolen kulttuurielimille ja oppilaitoksille.

Samanlaisia helpotuksia nauttii myös taide- ja käsityöteosten väliaikainen maahantuonti, kun teokset on määrä panna näytteille toisen sopimuspuolen järjestämissä tai sen suojeluksessa pidettävissä näyttelyissä tai kulttuuriesittelyissä, joilla ei ole kaupallista luonnetta; sama koskee niihin tarkoitettuja luetteloita, esittelylehtisiä ja tiedotusaineistoa.

11 artikla

Sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia, joissa tehdään kausiohjelmia sekä tarkastetaan sopimuksen toteuttamista. Nämä kokoukset pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta sopimuspuolten sovittua paikasta ja ajasta.

12 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen noottien vaihdolla, että perustuslailliset vaatimukset on täytetty.

13 artikla

Tämä sopimus on aluksi voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sopimus jatkuu määräämättömän ajan, ja toinen sopimuspuoli voi milloin hyvänsä irtisanoa sen. Siinä tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisesta on kirjallisesti ilmoitettu toiselle sopimuspuolelle.

Tehty Madridissa 10 päivänä joulukuuta 1979 kahtena alkuperäiskappaleena suomeksi ja espanjaksi, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.