83/1980

Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Genevessä 12 päivänä huhtikuuta 1979 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 7 päivänä maaliskuuta 1980 annetulla lailla (325/80, SopS:16/1980), jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 10 päivänä lokakuuta 1980 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten pääjohtajan haltuun 24 päivänä lokakuuta 1980, sekä sopimukseen liittyvä Genevessä 1 päivänä marraskuuta 1979 tehty pöytäkirja, joka on ratifioitu ja jonka ratifioimiskirja on talletettu niin kuin sopimuksesta on edellä sanottu, ovat voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.