82/1980

Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Genevessä 8 päivänä kesäkuuta 1977 tehdyt, 12 päivänä elokuuta 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjat kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (1 pöytäkirja) ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (II pöytäkirja), joista edellisen eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetulla lailla, jotka tasavallan presidentti on ratifioinut 4 päivänä heinäkuuta 1980 ja joita koskevat ratifioimiskirjat on talletettu Sveitsin liittohallituksen huostaan 7 päivänä elokuuta 1980, tulevat voimaan 7 päivänä helmikuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu, ottaen kuitenkin huomioon I pöytäkirjan osalta 2 §:ssä mainitun varauman.

2 §.

Ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt I pöytäkirjaan seuraavan varauman:

Viitaten 75 artiklan 4 kappaleen i kohtaan Suomi tekee varauman siitä, että Suomen oikeuden mukaan tuomio voidaan julistaa salaiseksi, milloin sen julkisuus voisi loukata siveellisyyttä tai saattaa valtion ulkoisen turvallisuuden vaaraan.

3 §.

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat I pöytäkirjaa koskevat selitykset:

Viitaten pöytäkirjan 75 ja 85 artiklaan Suomen hallitus esittää käsityksenään, että 72 artiklan mukaisesti 75 artiklan soveltamisalaan tulee tulkita kuuluvaksi myös tätä artiklaa soveltavan osapuolen kansalaiset sekä puolueettomien valtioiden ja muiden sellaisten valtioiden kansalaiset, jotka eivät ole selkkauksen osapuolina ja että 85 artiklan määräyksiä tulee tulkita siten, että niitä sovelletaan puolueettomien tai muiden sellaisten valtioiden kansalaisiin, jotka eivät ole kiistan osapuolina, samalla tavalla kuin niitä sovelletaan kyseisen artiklan 2 kappaleessa mainittuihin kansalaisiin.

Viitaten pöytäkirjan 75 artiklan 4 kappaleen h kohtaan Suomen hallitus haluaa selventää, että Suomen lain mukaan tuomiota ei saa pitää lopullisena ennen kuin kaikkiin erityisiin laillisiin keinoihin ryhtymiselle asetettu määräaika on mennyt umpeen.

Viitaten pöytäkirjan 90 artiklan 2 kappaleeseen Suomen hallitus ilmoittaa, että Suomi tunnustaa ipso facto ja ilman erityistä sopimusta Päteväksi jokaiseen toiseen saman velvoitteen hyväksyvään korkeaan sopimuspuoleen nähden Kansainvälisen tutkimuskomission toimivallan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.