36/1980

Suomen Tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Japanin hallitus,

tahtoen edistää ja kehittää maittensa välistä yhteistyötä kulttuurin ja opetuksen alalla,

vakuuttuneina siitä, että tällainen yhteistyö myötävaikuttaa keskinäisen ymmärtämyksen ja maitten välisen ystävyyden lisääntymiseen,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

1. Molemmat hallitukset rohkaisevat maittensa välistä opettajain, tutkijain, opiskelijain, taiteilijain sekä kulttuuri-, opetus- ja tutkimuslaitosten jäsenten vaihtoa ja muiden kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla toimivien henkilöiden vaihtoa.

2. Molemmat hallitukset rohkaisevat maittensa kulttuuri-, opetus- ja tutkimuslaitosten välistä läheistä yhteistyötä.

II artikla

Kumpikin hallitus pyrkii järjestämään toisen maan kansalaisille stipendejä ja muita mahdollisuuksia opiskella tai tehdä tutkimustyötä toisessa maassa.

III artikla

Kumpikin hallitus rohkaisee omassa maassaan toisen maan kielen, kirjallisuuden, historian, maantiedon, talouden ja yleensä kulttuurin opetusta ja tutkimusta yliopistoissa ja muissa opetus- ja tutkimuslaitoksissa.

IV artikla

Kumpikin hallitus myöntää omassa maassaan mahdollisuuksien mukaan toisen maan kansalaisille pääsyn taidekokoelmiin, museoihin, kirjastoihin, arkistoihin, dokumentaatiolaitoksiin ja muihin kulttuurialan laitoksiin.

V artikla

Kumpikin hallitus rohkaisee ja helpottaa toisen maan kulttuurin, historian, instituutioiden ja elämäntavan ymmärtämystä erityisesti seuraavien keinojen avulla:

a) kirjat, aikakauslehdet ja muut julkaisut;

b) radio- ja televisio-ohjelmat;

c) filmit, nauhoitteet, levytykset ja muu audiovisuaalinen aineisto;

d) taidenäyttelyt, käsityö- ja taideteollisuusnäyttelyt sekä muut kulttuurinäyttelyt;

e) luennot, seminaarit ja kongressit;

f) konsertit ja muut esittävän taiteen lajit;

g) festivaalit ja kansainväliset kulttuurialan kilpailut.

VI artikla

Kumpikin hallitus rohkaisee omassa maassaan toisen maan kansalaisten tai järjestöjen tuottamien kirjallisten, taiteellisten tai akateemisten töiden kääntämistä, jäljentämistä ja julkaisemista.

VII artikla

Molemmat hallitukset helpottavat lehdistön, radion, television ja elokuvan alalla tapahtuvaa vaihtoa.

VIII artikla

Molemmat hallitukset rohkaisevat yhteistyötä ja vaihtoa maittensa nuorison ja nuorisojärjestöjen välillä sekä urheilijoiden ja urheilujärjestöjen välillä.

IX artikla

Molemmat hallitukset järjestävät jommankumman osapuolen pyynnöstä keskinäisiä kokouksia seuratakseen tässä sopimuksessa tarkoitetun vaihdon kehittymistä ja varmistaakseen sopimuksen toteutumisen.

X artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin ratifioimiskirjat on vaihdettu. Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä.

XI artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta ja tämän jälkeen sen voimassaolo jatkuu, kunnes on kulunut vuosi siitä päivästä, jolloin jompikumpi hallitus on kirjallisesti ilmoittanut toiselle aikovansa irtisanoa sopimuksen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tokiossa kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena 27 päivänä joulukuuta 1978.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.