Valtiosopimukset: 1980

Valtiosopimukset numeroittain

86-63 62-35 33-8 7-1

86/1980
Asetus
Asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SUOMEN JA NORJAN VÄLISEN VALTAKUNNANRAJAN VUOSINA 1975 JA 1976 SUORITETUN RAJANKÄYNNIN JOHDOSTA TODETUT RAJALINJAN MUUTOKSET
85/1980
Asetus
Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta (CMR) koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yleissopimusta tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) koskeva PÖYTÄKIRJA
84/1980
Asetus
Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVA SOPIMUS
83/1980
Asetus
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS TULLITARIFFEJA JA KAUPPAA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 7 ARTIKLAN SOVELTAMISESTA
Sopimus tms.
Pöytäkirja tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklan 7 soveltamista koskevaan sopimukseen
82/1980
Asetus
Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Geneven yleissopimusten LISÄPÖYTÄKIRJA kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (I pöytäkirja)
Sopimus tms.
Geneven yleissopimusten LISÄPÖYTÄKIRJA kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta (II pöytäkirja)
81/1980
Laki
Laki kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyn, vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä.
77/1980
Asetus
Asetus pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten tehtyyn sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
LISÄSOPIMUS pohjoismaisen teollistamisrahaston perustamisesta Islantia varten tehtyyn sopimukseen
76/1980
Asetus
Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
LISÄPÖYTÄKIRJA toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön väliseen sopimukseen johtuen Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön.
75/1980
Laki
Laki Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä.
74/1980
Asetus
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
LISÄPÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen johtuen Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön.
73/1980
Laki
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäKirjan eräiden määräysten hyväksymisestä.
72/1980
Asetus
Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan Pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välinen lentoliikennettä koskeva PÖYTÄKIRJA
70/1980
Asetus
Asetus Burman kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Burman liiton sosialistisen tasavallan hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS
69/1980
Asetus
Asetus todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
68/1980
Asetus
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen IV liitteen muutoksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS
67/1980
Asetus
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn Muonionjoen yli Kolarin kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Ruotsin kanssa tehdyn Muonionjoen yli Kolarin kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus
66/1980
Asetus
Asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 50 artiklan a kappaletta koskevan muutoksen voimaansaattamisesta.
65/1980
Asetus
Asetus Espanjan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Espanjan Valtion hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva SOPIMUS
64/1980
Laki
Laki Espanjan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
63/1980
Asetus
Asetus psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen I ja II listan muutosten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PSYKOTROOPPISIA AINEITA KOSKEVA YLEISSOPIMUS
Valtiosopimukset numeroittain

86-63 62-35 33-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.