62/1979

Asetus Kiinan kanssa taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1979 Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen välillä tehty sopimus taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä lokakuuta 1979 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on annettu 21 ja 27 päivänä lokakuuta 1979, tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1979.

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Kiinan Kansantasavallan hallitus

haluten vahvistaa molempien valtioiden välisiä ystävällisiä suhteita ja kehittää taloudellista, teollista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta sekä ottaen huomioon vuosittain tehtävän kauppasopimuksen

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät taloudellista, teollista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä tarkoituksena käyttää tehokkaasti hyväksi uudenaikaista teollista teknologiaa ja soveltaa tekniikan ja tieteen saavutuksia kummankin maan taloudelliseksi kehittämiseksi.

2 artikla

Sopimuspuolet ovat sopineet harjoittavansa yhteistyötä seuraavilla aloilla:

- kaivostoiminta ja metallurgia

- koneenrakennusteollisuus

- laivanrakennusteollisuus

- elektrotekninen teollisuus, mukaan lukien elektroniikka- ja telekommunikaatioteollisuus

- metsätalous

- mekaaninen puunjalostus

- selluloosa- ja paperiteollisuus

- kemian teollisuus

- maatalous ja karjanjalostus

- elintarviketeollisuus

- kevyt teollisuus

- luonnon- ja ympäristönsuojelu

- arkkitehtuuri, teollinen muotoilu ja rakentaminen, mukaan lukien maan ja kallion rakennus

- rakennustarviketeollisuus

- perustutkimus

sekä muilla aloilla, joista sovitaan tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti perustetussa sekakomissiossa.

3 artikla

Sopimuspuolet perustavat taloudellista, teollista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä käsittelevän sekakomission, joka koostuu molempien hallitusten edustajista.

Sekakomissio kokoontuu tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta vuorotellen kummassakin maassa.

Sekakomissio voi perustaa työryhmiä yhteistyön erityisaloja tai erityiskysymysten käsittelyä varten.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun molemmat osapuolet ovat toteuttaneet lainsäädännölliset toimenpiteet ja antaneet vastapuolelle asiasta ilmoituksen. Sopimus on voimassa viisi vuotta.

Tämän sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sitä kirjallisesti kuusi kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tehty Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1979, kahtena alkuperäiskappaleena suomen, kiinan ja englannin kielellä, kaikkien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.