59/1979

Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välinen SOPIMUS automaattipelistä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla

Suomen Tasavalta ja Ruotsin Kuningaskunta ovat valtioiden välisessä liikenteessä olevilla aluksilla tapahtuvaa automaattipeliä koskevien säännösten yhdenmukaistamiseksi sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tämä sopimus koskee yksinomaan Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla tapahtuvaa automaattipeliä.

2 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu lainsäädäntöönsä sisältyvien tarkempien säännösten mukaisesti sallimaan merialueellaan automaattipelin, jos peliä harjoitetaan toisen sopimuspuolen merialueella siellä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

3 artikla

Milloin kyseessä on automaattipeli, joka antaa voiton rahan, arvopaperin, pelirahakkeiden tai muussa vastaavassa muodossa, kumpikin sopimuspuoli sitoutuu pitämään huolen siitä, että tällaisessa sallitussa automaattipelissä sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) jokaisella aluksella saa olla enintään kymmenen peliautomaattia,

b) pelaajan panoksen arvo saa olla enintään yksi Suomen markka tai yksi Ruotsin kruunu,

c) pelivoitto ei saa ylittää kahdenkymmenen Suomen markan tai kahdenkymmenen Ruotsin kruunun arvoa, d) jokaisen panoksen on annettava sama voittomahdollisuus edellisen pelin lopputuloksesta riippumatta, e) pelin järjestäjän tulee soveltaa samoja pelisääntöjä kansainvälisillä vesillä kuin Suomen ja Ruotsin merialueilla.

4 artikla

Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan perimättä veroa tai maksua automaattipelistä, jota harjoitetaan tämän sopimuksen mukaisesti sen merialueella aluksella, jota ei ole rekisteröity sopimuspuolen alueella.

5 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu valvomaan, ettei automaattipeliä järjestetä sen merialueella tämän sopimuksen vastaisesti.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun molempien sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoittaneet diplomaattista tietä toisilleen, että vaaditut valtiosäännön mukaiset sopimuksen voimaantulomuodollisuudet ovat täytetty.

7 artikla

Jompikumpi sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen diplomaattista tietä. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Tehty Tukholmassa 14 päivänä helmikuuta 1979 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jotka molemmat kielet ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.