57/1979

Korean tasavallan kanssa patenttien, hyödyllisyysmallien, muiden mallien ja tavaramerkkien myöntämistä ja suojaamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Korean Tasavallan ulkoasiainministeri Suomen ulkoasiainministerille.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1979

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata äskettäin käytyihin neuvotteluihin Korean Tasavallan hallituksen edustajien ja Suomen Tasavallan hallituksen edustajien välillä molemminpuolisesta patenttien, hyödyllisyysmallien, muiden mallien ja tavaramerkkien myöntämisestä toisen maan kansalaisille ja niiden suojaamisesta tehtävästä sopimuksesta. Näiden neuvottelujen tuloksena päästiin yhteisymmärrykseen seuraavasta:

1. Kummankin maan kansalaisille ja yhtiöille myönnetään toisen maan alueella patenttien, hyödyllisyysmallien, muiden mallien ja tavaramerkkien rekisteröimisen ja suojaamisen suhteen samat oikeudet kuin toisen maan kansalaisille ja yhtiöille riippumatta siitä onko näillä kansalaisilla ja yhtiöillä kotipaikka tai toimipaikka mainitussa toisessa maassa.

2. Kummankin maan kansalaisilla ja yhtiöillä, jotka ovat asianmukaisesti tehneet patenttihakemuksen tai hakeneet suojaa hyödyllisyysmallille tai muulle mallille, on hakemuksen suhteen oikeus prioriteettiin toisen maan asianomaisten lakien ja määräysten mukaisena ajanjaksona.

3. Kahdessa edellisessä kappaleessa tarkoitetun suojan varmistamiseksi sovelletaan kummankin maan kansalaisiin ja yhtiöihin kulloinkin kyseessä olevia patentteja, hyödyllisyysmalleja, muita malleja tai tavaramerkkejä koskevia lakeja tal määräyksiä, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa suojaa haetaan.

Vastaanotettuaan Teidän Ylhäisyydeltänne nootin, joka vahvistaa, että edellä olevat sopimusmääräykset ovat Suomen Tasavallan hallituksen hyväksyttävissä, Korean Tasavallan hallitus katsoo, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti siihen yhdessä muodostavat sopimuksen tästä asiasta molempien hallitusten välillä ja että sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti on päivätty ja että sopimus päättyy kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen maa on vastaanottanut toiselta kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Korean tasavallan ulkoasiainministerille.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1979

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 13 päivänä syyskuuta 1979 päivätty seuraavan sisältöinen nootti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Korean Tasavallan edellä olevan nootin teksti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisäksi minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Teidän Ylhäisyytenne nootissa esitetyt sopimusmääräykset ovat Suomen Tasavallan hallituksen hyväksyttävissä sekä vahvistaa, että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan hallitustemme välisen sopimuksen tästä asiasta.

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin tämä vastausnootti on päivätty ja päättyy kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen maa on vastaanottanut toiselta kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.