50/1979

Asetus psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen II ja IV listan muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1976) II ja IV listan muutokset, jotka yleissopimuksen 2 artiklan 7 kappaleen mukaisesti tulevat kansainvälisesti voimaan 24 päivänä syyskuuta 1979, tulevat voimaan viimeksi mainittuna päivänä niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1979.

Alkuperäinen sopimus: 60/1976

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen II ja IV lista 24 syyskuuta 1979 voimaantulevine muutoksineen.

LISTOIHIN KUULUVIEN AINEIDEN LUETTELO

(Isoin kirjaimin painetut nimet vasemmassa sarakkeessa ovat kansainvälisiä patentoimattomia nimiä (INN), yhtä poikkeusta lukuunottamatta ((+)-LYSERGIDE) patentoimattomat tai yleisesti käytetyt nimet on ilmoitettu vain milloin mitään INN-nimeä ei ole vielä ehdotettu.)

LISTOIHIN KUULUVIEN AINEIDEN LUETTELO Listaan II kuuluvien aineiden luettelo


   INN     Muut yleis- tai   Kemiallinen nimi
          kutsumanimet    (englantil. *)
          (tai nimi Suomessa *)

( *)Nimien suomenkieliset vastineet tai selvennykset lisätty
käännösvaiheessa.)

1. AMPHETAMINE   amfetamiini   (ñ)-2-amino-1-phenylpropane
2. DEXAMPHETAMINE deksamfetamiini (+)-2-amino-1-phenylpropane
3. METHAQUALONE  metakvaloni   2-methyl-3-o-tolyl-4 (3H)-
                  quinazolinone
4. METAMPHETAMINE metamfetamiini (+)-2-methylamino-1-
                  phenylpropane
5. METHYLPHENIDATE metylfenidaatti 2-phenyl-2- (2-piperidyl)
                  acetid acid, methyl ester
6. PIIENCYCLIDINE fensyklidiini  1-(1-phenylcycluhexyl)
                  piperidine
7. PHENMETRAZINE  fenmetraliini  3-methyl-2-phenylmorpholine

LISTOIHIN KUULUVIEN AINEIDEN LUETTELO Listaan IV kuuluvien aineiden luettelo


   INN     Muut yleis- tai   Kemiallinen nimi
          kutsumanimet    (englantil. *)
          (tai nimi Suomessa *)

( *) Nimien suomenkieliset vastineet tai selvennykset lisätty
käännösvaiheessa.)

1. AMFERPRAMONE  amfepramoni   2-(diethylamino)
                  propiophenone
2. BARBITAL    diemaali    5,5-diethylbarbituric acid
3.         etklorvynoli  ethyl-2-chlorvinylethinyl-
                  carbinol
4. ETHINAMATE   etinamaatti   1-ethynylcyclohexanol-
                  carbamate
5. MEPROBAMATE   meprobamaatti  2-methyl-2-propyl-1,3-
                  propanediol dicarbamate
6. METHYLPHENO-  enfenemaali   5-ethyl-1-methyl-5-
  BARBITAL            phenylbarbituric acid
7. METHYPRYLON   metypryloni   3,3-diethyl-5-methyl-2,4-
                  piperidine dione
8. PHENOBARBITAL  fenemaali    5-ethyl-5-phenylbarbituric
                  acid
9. PIPRADROL    pipradroli   1,1-diphonyl-1- (2-
                  piperidyl) methanol
10.        SPA       (-)-1-dimethylamino-1,2
                  diphenylethane

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.