49/1979

Suomen Tasavallan hallituksen ja Turkin Tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Turkin Tasavallan hallitus,

haluten vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen aloilla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä opetuksen, tieteen ja kulttuurin aloilla maidensa välillä.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet toimivaltansa puitteissa rohkaisevat

a) yliopistojen professorien ja muiden tieteellistä tutkimusta harjoittavien henkilöiden vierailuja vierailevina professoreina ja tutkijoina;

b) akateemisen loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden, tutkijoiden, opettajien ja kulttuuriasiantuntijoiden osallistumisia seminaareihin, keskusteluihin sekä vierailuihin toisen maan tieteellisiin laboratorioihin ja vastaaviin laitoksiin;

c) stipendien myöntämistä toisen sopimuspuolen kansalaisten opiskelun ja tutkimustyön jatkamiseksi tai aloittamiseksi toisessa maassa;

d) kummankin maan kielen ja kirjallisuuden opiskelun edistämistä toisen maan yliopistoissa tai muissa oppilaitoksissa;

e) molempia osapuolia kiinnostavia tieteellisiä, opetuksellisia ja sivistyksellisiä ongelmia tutkivien ja niitä koskevia kokemuksia vaihtavien valtuuskuntien vaihtoa.

2 artikla

Sopimuspuolet voivat perustaa toisen sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen tarkoituksille omistettuja kulttuuri-instituutteja edellyttäen, että ne noudattavat toisen maan lakeja ja määräyksiä.

3 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksia varten sopimuspuolet rohkaisevat tieteellisiä, opetuksellisia ja sivistyksellisiä laitoksia ja järjestöjä läheiseen yhteistyöhön.

Sopimuspuolet varmistavat toisen sopimuspuolen tutkijoiden ja opiskelijoiden pääsyn museoihin, kokoelmiin, arkistoihin, kirjastoihin ja muihin kulttuurilaitoksiin voimassaolevien lakiensa ja määräystensä puitteissa.

4 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat kansojen keskinäistä tutustumista toistensa kulttuureihin toiminnoilla, joiden yksityiskohdista sovitaan 8 artiklassa mainituissa kausiohjelmissa.

5 artikla

Sopimuspuolet edistävät oppimateriaalin vaihtoa - mukaanlukien oppikirjojen vaihto tarkoituksena lisätä keskinäistä tietoa ja helpottaa toisen sopimuspuolen esittämistä oppikirjoissa - sekä edistämällä tietojenvaihtoa opetuksen alan teknisistä uudistuksista.

6 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat tunnustettujen nuoriso- ja urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä.

7 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä maidensa radio- ja televisiolaitosten välillä.

8 artikla

Sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia, joissa tehdään kausiohjelmat sekä tarkastetaan sopimuksen toteuttamista. Nämä kokoukset pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta sopimuspuolten sovittua paikasta ja ajasta.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli diplomaattiteitse irtisano sopimusta kuusi kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1978 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.