45/1979

SOPIMUS taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Venezuelan Tasavallan hallitusten välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Venezuelan Tasavallan hallitus,

pyrkien vahvistamaan niitä ystävyyssiteitä, jotka yhdistävät Suomen ja Venezuelan kansoja,

ottaen huomioon taloudellisen ja teollisen yhteistyön ensiarvoisen merkityksen maiden välisten suhteiden vahvistamisessa tasapuolisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään maiden välistä taloudellista ja teollista yhteistyötä.

2 artikla

Sopimuspuolet vahvistavat kiinnostuksensa tutustua lähemmin toistensa laatimiin pitkäntähtäimen suunnitelmiin maiden välisen yhteistyön edistämiseksi.

3 artikla

Hallitukset kannustavat aloitteita sopimusten solmimiseksi ja yhteistyöohjelmien toteuttamiseksi molempien maiden viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä. Lisäksi edistetään edellä mainittujen viranomaisten ja yhteisöjen välistä tiedon vaihtoa ja teknisiä yhteyksiä.

4 artikla

Sopimuspuolet toteavat, ottaen huomioon molempien maiden taloudelliset voimavarat, että on olemassa huomattavia molempia osapuolia kiinnostavia taloudellisia ja teollisia yhteistyömahdollisuuksia, minkä johdosta ne tulevat sopivassa tilaisuudessa kartoittamaan eri yhteistyöaloja.

5 artikla

Sopimuspuolet voivat tehdä tämän sopimuksen puitteissa lisäsopimuksia tai pöytäkirjoja ohjelmien ja erityisten suunnitelmien toimeenpanoa varten.

6 artikla

Tämän sopimuksen toimeenpanoa varten muodostetaan diplomaattista tietä yhteistyön koordinointi-, neuvottelu- ja arviointijärjestelmä, jonka puitteissa pidettäviin yhteisesti sovittaviin kokouksiin osallistuvat ne molempien maiden diplomaattiset edustajat, viranomaiset, järjestöt ja yritykset, jotka kumpikin sopimuspuoli katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

7 artikla

Sopimuspuolet nimeävät noottien vaihdolla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimuksen voimaanastumisesta edellisessä artiklassa mainitun järjestelmän koordinoinnista vastaavan viranomaisen.

8 artikla

Tämä sopimus astuu voimaan kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen noottien vaihdolla täyttäneensä sopimuksen voimaantulon edellytyksenä olevat oman lainsäädäntönsä mukaiset vaatimukset.

9 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta sen voimaanastumisesta lähtien ja sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa irti-sanoa tämän sopimuksen tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen, jolloin sopimus lakkaa olemasta voimassa kuusi kuukautta tämän ilmoituksen tekemisestä.

Edellisessä kappaleessa määritelty sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vaikuta toimeenpantavina olevien ohjelmien toteuttamiseen.

Tehty Caracasissa huhtikuun 24 päivänä 1979 kahtena suomen ja espanjankielisenä kappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.