41/1979

Asetus Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen ja toimintasopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976 tehty Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskeva yleissopimus ja siihen liittyvä Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskeva toimintasopimus, joiden eräät määräykset on 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla (660/79) hyväksytty ja jotka tasavallan presidentin on niin ikään 10 päivänä heinäkuuta 1979 ratifioinut ja joita koskeva ratifioimiskirja on talletettu Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) pääsihteerin huostaan 12 päivänä heinäkuuta 1979, ovat voimassa 16 päivästä heinäkuuta 1979 niin kuin niistä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä yleissopimuksen ja toimintasopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 1979. (Suomennos)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.