39/1979

Alkuperäinen sopimus: 20/1974

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamista koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamista koskevan 18 päivänä joulukuuta 1973 tehdyn sopimuksen (SopS 20/74) liite on Suomen ja Ruotsin osalta muutettu seuraavasti:

Suomi

Suomen valtion eläkejärjestelmällä tarkoitetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annettua valtion eläkelakia (280/66), samana päivänä annettua valtion eläkelain voimaanpanolakia (281/66), 30 päivänä syyskuuta 1950 annettua lakia virkamieseläkkeistä (459/50), samana päivänä annettua lakia upseerien, aliupseerien ja lentomestarien oikeudesta eläkkeeseen (463/50), 31 päivänä joulukuuta 1968 annettua valtion perhe-eläkelakia (774/68), samana päivänä annettua valtion perhe-eläkelain voimaanpanolakia (775/68), 28 päivänä joulukuuta 1956 annettua lakia valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista (696/56), edellä mainittujen lakien nojalla annettuja asetuksia, niitä lakeja ja asetuksia, joiden nojalla eläkkeet myönnetään tai on myönnetty valtion varoista soveltuvin osin edellä mainittuja lakeja ja asetuksia noudattaen, sekä vastaavia vanhempia lakeja ja asetuksia.

Ruotsi

Ruotsin valtion eläkejärjestelmällä tarkoitetaan sellaisia valtion palveluksessa olevien ym. virkaeläkkeitä (tjänstepension) koskevia määräyksiä, jotka hallitus tai hallituksen määräämä viranomainen on antanut, tahi valtiopäivien osalta, jotka valtiopäivät on antanut. Valtion eläkejärjestelmällä ei kuitenkaan tarkoiteta täydentävää osaeläkettä (kompletterande delpension) koskevia määräyksiä eikä myöskään varantoeläkkeitä (reservpension) tai niitä vastaavia kertasuorituksia koskevia määräyksiä.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1979.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.