30/1979

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Itävallan Tasavallan välisestä kulttuuriyhteistyöstä

Suomen Tasavalta ja Itävallan Tasavalta,

haluten edistää yhteistyötä opetuksen, kulttuurin, tieteen ja taiteen aloilla ja siten syventää molempien maiden välisiä ystävällisiä suhteita

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet tukevat yhteistyötä tieteen ja tutkimuksen, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin sekä urheilun aloilla tämän sopimuksen määräysten puitteissa.

2 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat suoria yhteyksiä tiedeakatemioiden, yliopistojen ja muiden tieteellisten laitosten välillä. Ne tukevat tässä tarkoituksessa toisen maan yliopisto-opettajien ja tutkijoiden opetustoiminnan harjoittamista, vierailuluentojen pitämistä tai määräaikaista tieteellistä työtä.

3 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen asianmukaisia vuosi- ja lyhytaikaisia apurahoja yliopistojen ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita ja loppututkinnon suorittaneita varten.

4 artikla

Sopimuspuolet tukevat toisen maan tieteenharjoittajien ja tutkijoiden työtä helpottamalla pääsyä kulttuuri- ja tieteellisiin laitoksiin, kuten kirjastoihin, arkistoihin ja museoihin.

5 artikla

Sopimuspuolet edistävät kirjastojen, muistomerkeistä huolehtivien laitosten ja museoiden välistä yhteistyötä vaihtamalla tietoja ja asiakirja-aineistoa sekä kutsumalla vastavuoroisesti asiantuntijoita.

6 artikla

1. Sopimuspuolet tukevat asiantuntijavaihtoa yleissivistävän ja ammattikoululaitoksen, opettajakoulutuksen sekä aikuiskasvatuksen aloilla.

2. Sopimuspuolet rohkaisevat edelleen kokemusten vaihtoa nuorisotyön alalla sekä molempien maiden asianomaisten laitosten ja järjestöjen suoria yhteyksiä.

7 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat näyttelyjen toteuttamista toisessa maassa ja helpottavat osallistumista tällaisiin järjestelyihin. Järjestelyjen toteuttamistavoista sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

8 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat teatterien, taiteilijaryhmien ja yksityisten taiteilijoiden vierailuesiintymisiä sekä toisen maan kirjailijoiden ja säveltäjien näytelmä- ja sävelteosten esittämistä. Ne tukevat nuorien taiteilijoiden esiintymisiä.

9 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat toisen maan huomattavien kirjallisten ja tieteellisten teosten kääntämistä ja julkaisemista samoin kuin kutsujen esittämistä kääntäjille.

10 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat molempien maiden laitoksia, yhdistyksiä ja järjestöjä toimintamuotoihin, jotka vastaavat tämän sopimuksen päämääriä.

11 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan yhteyksiä ja vaihtoa elokuvan alalla molempien maiden välillä.

12 artikla

Sopimuspuolet pitävät molempien maiden radio- ja televisiolaitosten suoraa yhteistyötä toivottavana.

13 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat suhteiden tehostamiseen urheilun alalla asianomaisten järjestöjen yhteistyöllä.

14 artikla

Sopimuspuolten edustajat tapaavat tarvittaessa tai toisen sopimuspuolen toivomuksesta vuorotellen kummassakin maassa tarkastellakseen sopimuksen siihenastista toteuttamista ja laatiakseen suosituksia tulevaa kulttuuriyhteistyötä varten.

15 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava. Se tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtamista seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

16 artikla

Tämä sopimus tehdään viideksi vuodeksi ja sen voimassaoloaikaa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, ellei toinen sopimuspuoli irtisano sopimusta kirjallisesti diplomaattiteitse vähintään kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet valtuutetut tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja varustaneet sineteillä.

Tehty Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1978 kahtena alkuperäiskappaleena suomen ja saksan kielellä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.