28/1979

Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Liittotasavallan hallituksen välinen SOPIMUS kulttuuriyhteistyöstä

Suomen Tasavallan hallitus ja Saksan Liittotasavallan hallitus

haluten parantaa ja laajentaa yhteistyötä kulttuurin alueella, mukaan lukien tiede ja kasvatus,

vakuuttuneina siitä, että sellainen yhteistyö edistää toisen sopimusmaan kulttuurin ja henkisen elämän ymmärtämistä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edellyttävät, että suuri osa tämän sopimuksen tarkoittamasta vaihdosta toteutetaan välittömässä yhteistyössä kulttuuri- ja tiedelaitosten, järjestöjen, yhdistysten, yhteiskunnallisten ryhmittymien ja muiden ei-valtiollisten toimintamuotojen kesken. Sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat mahdollisuuksiensa mukaan sen laatuista toimintaa, joka edistää tämän sopimuksen päämääriä.

2 artikla

1. Sopimuspuolet pyrkivät kulloinkin voimassa olevien määräysten puitteissa ja molempien sopimuspuolten kesken sovittavien edellytysten mukaisesti helpottamaan toisen sopimuspuolen kulttuuri- ja tiedelaitosten perustamista ja toimintaa.

2. Sopimuspuolet myöntävät toisen osapuolen kulttuurilaitosten lähetetyille työntekijöille ja heidän asemamaassa huollettavinaan oleville perheenjäsenille kulloinkin voimassa olevien oikeudellisten määräysten mukaisesti kaikki heille kuuluvien tehtävien asianmukaiselle suorittamiselle välttämättömät helpotukset maahantulon ja maastapoistumisen sekä maassa oleskelun ja toiminnan yhteydessä.

3 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät voimassa olevien määräysten puitteissa tekemään mahdolliseksi toisen sopimuspuolen opiskelijoiden ja tieteenharjoittajien hyväksymisen koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

4 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään tutkijoiden, korkeakoulunopettajien, lehtorien, kaikkien koulumuotojen opettajien, opiskelijoiden ja koululaisten vaihtoa, mukaan lukien ammatillisen koulutuksen ala, sekä vaihdon edellyttämää valmentautumista vieraassa kielessä.

5 artikla

Sopimuspuolet asettavat mahdollisuuksiensa mukaan apurahoja toisen osapuolen opiskelijoiden ja tieteenharjoittajien käytettäväksi koulutusta, jatkokoulutusta tai tutkimustyötä varten. Edelleen ne edistävät tieteenharjoittajien ja opettajavoimien keskinäisiä vierailuja luentoja ja tieteellisten tutkimustöiden suorittamista varten sekä kongresseihin, konferensseihin, seminaareihin ja kursseille osallistumista sekä informaation ja kokemuksen vaihtamista varten. Nämä toimenpiteet tarkoittavat myös taiteellisissa oppilaitoksissa opettavia ja opiskelevia henkilöitä.

6 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan edistämään kulttuurinsa, erityisesti kielen, historian, kirjallisuuden ja taiteen tuntemusta toisessa maassa ja tukemaan sitä parhain voimin ennen kaikkea lähettämällä lehtoreita ja muita opettajavoimia.

7 artikla

1. Sopimuspuolet kannustavat kulttuurielämän eri aloilla toimivia henkilöitä, kuten esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, esitettävien taiteiden ja kuvaamataiteiden edustajia molemminpuolisiin vierailuihin, joiden tarkoituksena on informaatio ja kokemuksen vaihto sekä näiden piirien osallistuminen kokouksiin, juhlaviikkoihin ja kansainvälisiin kilpailuihin toisessa sopimusmaassa.

2. Sopimuspuolet tukevat myös yhteiskunnallisten ryhmittymien tapaamisia sekä yleisen mielipiteenmuodostuksen ja aikuiskasvatuksen alojen edustajien vaihtoa.

8 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään taiteilijoiden ja, ryhmien vierailunäytäntöjä, konserttien ja teatterinäytösten järjestämistä, jolloin mahdollisuuksien mukaan esitettäisiin teoksia toisesta sopimusmaasta, samoin kuin taidenäyttelyjen ja informaatioluontoisten näyttelyjen järjestämistä.

9 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan radio- ja televisiolaitosten ja lehdistön yhteyksiä samoin kuin elokuva-alan ja muiden äänen ja äänikuvanvälityksen alan edustajien yhteyksiä, vaihtoa ja yhteistyötä, jotka voivat edistää tämän sopimuksen päämääriä.

10 artikla

Sopimuspuolet helpottavat mahdollisuuksiensa mukaan tieteellisten, kasvatusopillisten, teknisten, kaunokirjallisten tai muiden kulttuuriluontoisten kirjojen ja muiden julkaisujen vaihtoa kirjastojen välillä sekä helpottavat arkistojensa välitöntä yhteistyötä erityisesti kopioiden, mikrofilmien ja ammatillisten aikakauslehtien vaihdon muodossa.

11 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät tukemaan kaunokirjallisten ja tieteellisten teosten sekä ammattikirjallisuuden samoin kuin muiden kulttuurin kannalta kiintoisien teosten kääntämistä ja julkaisemista toisen maan kielellä.

12 artikla

1. Sopimuspuolet edistävät molempien maiden nuorisojärjestöjen sekä koulujen ulkopuolella toimivien nuorisotyötä tekevien laitosten yhteistyötä.

2. Sopimuspuolet edistävät yhteyksiä molempien maiden urheilujärjestöjen välillä.

13 artikla

Sopimuspuolten edustajat kokoontuvat tarpeen mukaan tai jommankumman sopimuspuolen toivomuksesta vuorotellen kummassakin maassa tekemään tilannearviota ja valmistamaan ehdotuksia vastaista kulttuuriyhteistyötä varten.

14 artikla

Tämä sopimus ulotetaan 3 päivänä syyskuuta 1971 tehdyn neljän vallan sopimuksen mukaisesti, vahvistettuja menettelytapoja noudattaen, koskemaan Länsi-Berliiniä, mikäli Saksan Liittotasavallan hallitus ei anna vastakkaista ilmoitusta Suomen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

15 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattisella nootilla, että tämän sopimuksen voimaansaattamisen valtionsisäiset edellytykset on täytetty. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua jälkimmäisen nootin päivämäärästä.

16 artikla

Tämä sopimus tehdään viideksi vuodeksi; sen voimassaolo jatkuu hiljaisesti määräämättömäksi ajaksi, ellei toinen sopimuspuoli irtisano sitä vähintään kuusi kuukautta etukäteen.

Tehty Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1978 kahtena alkuperäiskappaleena suomen ja saksan kielellä molempien sanamuotojen ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.