18/1979

Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Villieläimistön ja kasviston kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (SopS 45/ 76) I ja II liitteen muutokset, jotka yleissopimuksen 15 artiklan 2 kappaleen mukaisesti ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 16 päivänä helmikuuta 1979, ovat voimassa viimeksi mainitusta päivästä niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1979.

Alkuperäinen sopimus: 45/1976

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen 16 päivänä helmikuuta 1979 voimaan tulleet muutokset.

FAUNA

         MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Cervidae     Moschus moschiferus, Himalajan
         populaatio I liitteeseen lajin
         Moschus moschiferus moschiferus
         sijasta
         Moschus spp.* II liitteeseen

         INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae   Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)
         II liitteeseen
         Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)
         II liitteeseen
         Troides spp. (sensu D'Abrera)
         II liitteeseen

Tähti (*) osoittaa, että maantieteellisesti erillinen populaatio on sisällytetty I liitteeseen ja ettei tätä populaatiota ole otettu II liitteeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.