8/1978

Asetus Surinamin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen ja Surinamin välillä Haagissa 28 päivänä lokakuuta 1977 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus molemminpuolisesta viisumivapaudesta tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1978.

Surinamin kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Haagissa oleva suurlähettiläs Surinamin Haagissa olevalle suurlähettiläälle.

Haagissa 28 päivänä lokakuuta 1977

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, haluten helpottaa matkustamista Suomen ja Surinamin Tasavallan välillä ja ottaen huomioon 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla, on valmis tekemään sopimuksen Surinamin Tasavallan hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

1. Suomen voimassaolevan passin omaavat Suomen kansalaiset ovat esteettömät matkustamaan mistä tahansa Surinamin Tasavaltaan ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan tarvitsematta etukäteen hankkia viisumia.

2. Surinamin Tasavallan voimassaolevan passin omaavat kansalaiset ovat esteettömät matkustamaan mistä tahansa Suomeen ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan tarvitsematta etukäteen hankkia viisumia. Mainittu kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastusten poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Mikä tahansa oleskelu missä tahansa näistä valtioista Suomeen saapumista edeltävän kuuden kuukauden aikana otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

3. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Surinamin Tasavaltaan saapuvia Suomen kansalaisia eikä Suomeen saapuvia Surinamin Tasavallan kansalaisia noudattamasta niitä Surinamin Tasavallan ja Suomen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua (tilapäistä tai pysyvää) ja työtä tai ammatin harjoittamista.

4. Kummankin valtion asianomaiset viranomaiset pidättävät oikeuden kieltää ei-toivottuina pidettävien henkilöiden maahantulon tai maassa oleskelun.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1978. Kumpikin hallitus voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla tästä kirjallisesti kahden kuukauden irtisanomisajalla. Molemmat hallitukset voivat yleisen järjestyksen niin vaatiessa tilapäisesti keskeyttää edellä olevien sopimusmääräysten soveltamisen kokonaan tai osaksi, ja tästä keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava toisen sopimuspuolen hallitukselle diplomaattiteitse.

Mikäli edellä olevat sopimusmääräykset ovat hallituksenne hyväksyttävissä, esitän, että tätä noottia yhdessä Teidän Ylhäisyytenne vastausnootin kanssa pidetään hallitustemme välisenä sopimuksena tässä asiassa.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Surinamin Haagissa oleva suurlähettiläs Suomen Haagissa olevalle suurlähettiläälle.

Haagissa 28 päivänä lokakuuta 1977

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Teidän Ylhäisyytenne 28 päivänä lokakuuta 1977 päivättyyn seuraavansisältöiseen noottiin n:o 718:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minut on valtuutettu ilmoittamaan Teidän Ylhäisyydellenne, että hallitukseni hyväksyy edellä mainitun nootin sisältämät sopimusmääräykset ja täten suostuu siihen, että nootti yhdessä tämän vastauksen kanssa muodostaa sopimuksen Surinamin Tasavallan hallituksen ja Suomen hallituksen välillä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.