26/1977

Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Villieläimistön ja -kasviston kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (SopS 45/76) osapuolten konferenssin 2-6 päivänä marraskuuta 1976 Bernissä pidetyn ensimmäisen kokouksen hyväksymät sopimuksen I ja II liitteen muutokset, jotka sopimuksen 15 artiklan mukaan ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 4 päivänä helmikuuta 1977, ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Alkuperäinen sopimus: 45/1976

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus

I ja II liite

4 päivästä helmikuuta 1977 lukien

Tulkinta:

1. Näihin liitteisiin kuuluviin lajeihin viitataan:

(a) lajin nimellä; tai (b) korkeampaan jaotteluryhmään kuuluvana lajin kokonaisuutena tai määrättynä osana.

2. Lyhenne "spp." tarkoittaa kaikkia korkeampaan jaotteluryhmään kuuluvia lajeja.

3. Muut viittaukset lajia korkeampiin jaotteluryhmiin ovat vain tiedoksi tai luokittelua varten.

4. Tähti (*) lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että I liitteessä on lueteltu yksi tai useampi tähän jaotteluryhmään kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji, eikä näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ole otettu II liitteeseen.

5. Kaksi tähteä (**) lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että II liitteessä on lueteltu yksi tai useampi tähän jaotteluryhmään kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji, eikä näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ole otettu I liitteeseen.

6. Merkki (#) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla tarkoittaa näiden osia tai johdannaisia tässä yleissopimuksessa määrätyssä suhteessa niihin; seuraavasti:

# 1 merkitsee juurta

# 2 merkitsee puuta

# 3 merkitsee runkoa.

7. Merkki (-) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että tähän lajiin tai korkeampaan jaotteluryhmään ei ole otettu määrättyjä maantieteellisesti erillisiä populaatioita, alalajeja, lajeja tai lajiryhmiä; seuraavasti:

-101 Panthera tigris altaica (= amurensis)

-102 Australian populaatio

-103 Australian populaatio

-104 Kaikki mehuttomat lajit.

8. Merkki (+) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän niinen kohdalla merkitsee, että ainoastaan lajin tai jaotteluryhmän määrätyt, maantieteellisesti erilliset populaatiot, alalajit tai lajit on otettu kyseiseen liitteeseen; seuraavasti:

+201  Etelä-Amerikan populaatio
+202  (A) Pohjoisen Tyynen meren kanta,
    (B) Vyöhykkeellä 0 asteesta pituutta 70
      asteeseen itäistä pituutta ja
    (A) Pohjois-Atlantin kanta Islannin edustalla,
    (B) Pohjois-Atlantin kanta Newfoundlandin
      edustalla,
    (C) Vyöhykkeellä 40 asteesta eteläistä leveyttä
      Etelämantereelle ja 120 asteesta läntistä
      pituutta 60 asteeseen läntistä pituutta
      oleva kanta
+204 Italian populaatio
+205 Kaikki Pohjois-Amerikan alalajit
+206 Australian populaatio
+207 Kaikki Uuden Seelannin lajit
+208 Kaikki Pohjois- ja Etelä-Amerikan perheeseen
   kuuluvat lajit.

9. Merkki (+) lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että kyseinen laji on Kansainvälisen Valaskomission vuoden 1972 ohjelman suojelun alainen.

(Liitteiden I-II luettelot painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.