25/1977

Asetus Maailman Terveysjärjestön perussäännön 34 ja 55 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Genevessä 22 päivänä toukokuuta 1973 tehty Maailman Terveysjärjestön perussäännön 34 ja 55 artiklan muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 6 päivänä kesäkuuta 1974 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 17 päivänä kesäkuuta 1974, on voimassa 3 päivästä helmikuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1977.

Alkuperäinen sopimus: 26/1948

MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN PERUSSÄÄNTÖ Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä heinäkuuta 1946

Kahdennenkymmenennenkuudennen maailman terveyskokouksen päätöslauselma Maailman Terveysjärjestön perussäännön muuttamisesta. (Artiklat 34 ja 55)

34 artiklasta poistetaan sana "vuosittain".

55 artiklasta poistetaan sana "vuotuisen".

Muutetut artiklat:

34 artikla

Pääjohtaja laatii ja esittää neuvostolle Järjestön tilikertomuksen ja talousarvioehdotuksen.

55 artikla

Pääjohtaja valmistaa ja alistaa neuvostolle Järjestön talousarvioesityksen. Neuvosto käsittelee ja esittää terveyskokoukselle tämän talousarvioehdotuksen niine suosituksineen, joita se pitää suotavina.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.