20/1977

Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen (SopS 51/76) muuttamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 noottienvaihdolla tehty sopimus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 1977 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1977

Alkuperäinen sopimus: 51/1976

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen muuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ison-Britannian suurlähettiläs ulkoasiainministerille

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1977

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Lontoossa 29 päivänä lokakuuta 1975 allekirjoitettuun rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan sopimukseen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä.

Sanotun sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen a kohdan sekä Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1976 vaihdettujen noottien mukaisesti, joilla sopimus ulotettiin kattamaan määrätyt alueet, joiden kansainvälisistä suhteista Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus on vastuussa, minulla on nyt kunnia ehdottaa, että sopimus ulotettaisiin koskemaan myös Salomoninsaaria.

Mikäli Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne vahvistavan vastauksen katsottaisiin muodostavan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua tämän nootin päiväyksestä eli 28 päivänä huhtikuuta 1977.

Vastaanottakaa...

NOOTTIENVAIHTO 2. Ulkoasiainministeri Ison-Britannian suurlähettiläälle

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1977

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty, seuraavan sisältöinen noottinne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaukseksi minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen ja siten katsoo sen sekä tämän vastauksen muodostavan Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua tämän nootin päiväyksestä eli 28 päivänä huhtikuuta 1977.

Vastaanottakaa...

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.