65/1976

Alkuperäinen sopimus: 16/1956

Tanskan kanssa perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Tanskan ulkoministeri Suomen suurlähettiläälle.

Kööpenhaminassa 4 päivänä syyskuuta 1975.

Herra Suurlähettiläs,

Viitaten Tanskan ja Suomen asianomaisten viranomaisten välillä käytyihin neuvotteluihin Tanskan Kuningaskunnan ja Suomen Tasavallan välillä perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi Kööpenhaminassa 18 päivänä heinäkuuta 1955 tehdyn sopimuksen muuttamisesta, minulla on kunnia ehdottaa, että sopimusta muutettaisiin seuraavasti:

9 artiklaan lisätään seuraavan sisältöinen uusi kappale:

"Jos lahja on Tanskassa perinnöstä ja lahjasta suoritettavasta maksusta annetun lain mukaan maksun alainen tai tuloveron alainen ja samalla on Suomessa veronalainen ennakkoperintönä tai muuna lahjana tahi tulona, voivat kummankin valtion ylimmät finanssiviranomaiset tehdä erityisiä sopimuksia tämän sopimuksen periaatteiden mukaan lahjan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi."

Mikäli Suomen hallitus voi hyväksyä edellä olevan ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tätä noottia ja Teidän Ylhäisyytenne siihen antamaa vahvistavaa vastausta pidettäisiin Tanskan ja Suomen hallitusten välillä tehtynä sopimuksena, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut ehdot.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen suurlähettiläs Tanskan ulkoministerille.

Kööpenhaminassa 30 päivänä syyskuuta 1975.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän 4 päivänä syyskuuta 1975 päivätty näin kuuluva noottinne:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Suomen hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen ja on myös yhtä mieltä siitä, että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan Tanskan ja Suomen hallitusten välillä sopimuksen, joka tulee edellä olevan mukaisesti voimaan. Edellä mainittujen määräysten suomenkielinen teksti oheistetaan.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.