65/1976

Asetus Tanskan kanssa perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Tanskan Kuningaskunnan välillä perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 16/56) muuttamisesta 4 ja 30 päivänä syyskuuta 1975 noottien vaihdolla tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (812/76) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 24 päivänä kesäkuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, on voimassa 29 päivästä heinäkuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1976

Alkuperäinen sopimus: 16/1956

Tanskan kanssa perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Tanskan ulkoministeri Suomen suurlähettiläälle.

Kööpenhaminassa 4 päivänä syyskuuta 1975.

Herra Suurlähettiläs,

Viitaten Tanskan ja Suomen asianomaisten viranomaisten välillä käytyihin neuvotteluihin Tanskan Kuningaskunnan ja Suomen Tasavallan välillä perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi Kööpenhaminassa 18 päivänä heinäkuuta 1955 tehdyn sopimuksen muuttamisesta, minulla on kunnia ehdottaa, että sopimusta muutettaisiin seuraavasti:

9 artiklaan lisätään seuraavan sisältöinen uusi kappale:

"Jos lahja on Tanskassa perinnöstä ja lahjasta suoritettavasta maksusta annetun lain mukaan maksun alainen tai tuloveron alainen ja samalla on Suomessa veronalainen ennakkoperintönä tai muuna lahjana tahi tulona, voivat kummankin valtion ylimmät finanssiviranomaiset tehdä erityisiä sopimuksia tämän sopimuksen periaatteiden mukaan lahjan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi."

Mikäli Suomen hallitus voi hyväksyä edellä olevan ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tätä noottia ja Teidän Ylhäisyytenne siihen antamaa vahvistavaa vastausta pidettäisiin Tanskan ja Suomen hallitusten välillä tehtynä sopimuksena, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut ehdot.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen suurlähettiläs Tanskan ulkoministerille.

Kööpenhaminassa 30 päivänä syyskuuta 1975.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän 4 päivänä syyskuuta 1975 päivätty näin kuuluva noottinne:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Suomen hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen ja on myös yhtä mieltä siitä, että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan Tanskan ja Suomen hallitusten välillä sopimuksen, joka tulee edellä olevan mukaisesti voimaan. Edellä mainittujen määräysten suomenkielinen teksti oheistetaan.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.