61/1976

Asetus Saudi-Arabian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja SaudiArabian Kuningaskunnan hallituksen välillä Jeddassa 5 päivänä toukokuuta 1976 taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 9 päivänä heinäkuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä elokuuta 1976, on voimassa 10 päivästä elokuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1976

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Saudi-Arabian Kuningaskunnan välillä

Suomen Tasavallan Hallitus ja Saudi-Arabian Kuningaskunnan Hallitus, haluten vahvistaa maittensa välisiä ystävällisiä suhteita, haluten laajentaa ja syventää taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä tasa-arvon ja molemminpuolisen hyödyn periaatteiden pohjalta, vahvistaen haluaan käyttää hyödyksi niitä mahdollisuuksia, joita kummankin maan talous tarjoaa molemminpuolisen yhteistyön vahvistamiseksi, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja vahvistamaan asianomaisten taloudellisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä talouselämän kaikilla aloilla, varsinkin kaupan ja teollisuuden aloilla. Yhteistyölle ja molemminpuolisten taloudellisten suhteiden kehittämiselle sopivia aloja ovat erityisesti:

- kaivosteollisuus ja malminetsintä,

- metallurgia,

- laivanrakennus,

- kuljetusvälineet,

- voima-asemat ja voimansiirto,

- sähkötekninen ja kaapeliteollisuus,

- paperi- ja puunjalostusteollisuus,

- rakennusteollisuus ja konsultointitoiminta,

- veden ja jäteaineiden käsittely,

- petrokemiallinen teollisuus,

- lääketeollisuus,

- elintarviketeollisuus.

Yhteistyö muilla aloilla voidaan aloittaa yhteisellä sopimuksella molemminpuolisten tarpeiden ja etujen mukaan.

Ottaen huomion, että Saudi-Arabia on suuri raakaöljyn tuottaja ja viejä ja Suomi saman tuotteen tuoja, Sopimuspuolet tulevat aktiivisesti edistämään kauppaa ja yhteistyötä tällä alalla asianomaisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten välillä.

2 artikla

Artiklassa 1 mainitun päämäärän mukaisesti Sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan mm.:

a) yhteistyötä ja osallistumista yhteistä etua koskeviin hankkeisiin;

b) tutkimuksia ja vierailuja yhteisten hankkeiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi;

c) teknisen tiedon ja teknologian vaihtoa;

d) asiantuntijoiden vaihtoa.

3 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista valvomaan asetetaan yhteiskomissio. Se voi myös tehdä ehdotuksia ja suosituksia tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi. Yhteiskomissio kokoontuu ulkoministeriötasolla ainakin kerran vuodessa vuorotellen Suomessa ja Saudi-Arabiassa.

4 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan toinen toisilleen diplomaattista tai muita teitä sopimuksista ja kontrahdeista, joita molempien maiden järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kesken on tehty tämän sopimuksen mukaisesti.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin noottien- vaihdolla on vahvistettu, että molemmat hallitukset ovat hyväksyneet sen.

Sopimus on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaolo jatkuu sen jälkeen vuodeksi kerrallaan ellei jompikumpi Sopimuspuoli sano sitä irti kolmea kuukautta aikaisemmin. Tämän sopimuksen voimassaoloajan päättyminen ei vaikuta niiden kontrahtien pätevyyteen ja täyttämiseen, jotka on tehty tämän sopimuksen mukaisesti.

Tehty Jeddassa 5 päivänä toukokuuta 1976, kahtena alkuperäisenä kappaleena suomen, arabian ja englannin kielellä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.