56/1976

Asetus Yhdistyneen Arabitasavallan kanssa tehdyn kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyä sopimusta muuttavan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Yhdistyneen Arabitasavallan hallituksen välillä kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla 1 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn sopimuksen (SopS 12/66) muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 1974 noottienvaihdolla tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 30 päivänä tammikuuta 1976 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (776/76) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 30 päivänä tammikuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1976

Alkuperäinen sopimus: 12/1966

Yhdistyneen Arabitasavallan kanssa tehdyn kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyä sopimusta muuttava sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen suurlähettiläs Egyptin Arabitasavallan ulkoministerille

Kairossa 6 päivänä heinäkuuta 1974

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Suomen Tasavallan hallituksen ja Yhdistyneen Arabitasavallan hallituksen välillä Kairossa 1 päivänä huhtikuuta 1965 allekirjoitettuun kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyyn sopimukseen sekä myöhempiin tämän suurlähetystön ja ulkoasiainministeriön välisiin neuvotteluihin ja ehdottaa, että sopimuksen 23 artiklaan lisätään seuraava kappale uutena kolmantena kappaleena:

"3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten estämättä on Egyptin Arabitasavallassa asuvan yhtiön Suomessa asuvalle yhtiölle maksama osinko vapaa Suomen verosta siinä laajuudessa kuin osinko olisi ollut vapaa verosta Suomen lainsäädännön mukaan, jos molemmat yhtiöt olisivat olleet Suomessa asuvia.

Tämä 23 artiklan uusi 3 kappale tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään 23 artiklan uuden 3 kappaleen voimaantulolle asetetut edellytykset, ja sovelletaan siitä lähtien veroihin, jotka kohdistuvat kalenterivuoden 1966 aikana, mainitun vuoden kuluessa päättyneen tilikauden aikana tai myöhemmin saatuun tuloon."

Mikäli tämä ehdotus vastaa Egyptin Arabitasavallan hallituksen käsitystä, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne siihen antama vastaus muodostavat lisäyksen Suomen hallituksen ja Yhdistyneen Arabitasavallan hallituksen välillä kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyyn sopimukseen.

Vastaanottakaa...

NOOTTIENVAIHTO 2. Egyptin Arabitasavallan ulkoministeri Suomen suurlähettiläälle

Kairossa 6 päivänä heinäkuuta 1974

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia vastaanottaa Teidän tänä päivänä päivätty noottinne, joka on näin kuuluva:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Egyptin Arabitasavallan hallitus hyväksyy edellä mainitun ehdotuksen ja on siten yhtä mieltä siitä, että Teidän noottinne ja tämä vastaus muodostavat lisäyksen Suomen hallituksen ja Yhdistyneen Arabitasavallan hallituksen välillä kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyyn sopimukseen.

Vastaanottakaa...

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.