39/1976

Grenadan kanssa tehdyn viisumivapaussopimus

1. Suomen Lontoossa oleva suurlähettiläs Grenadan Lontoossa olevalle pysyvälle edustajalle.

Lontoossa 21 päivänä huhtikuuta 1976

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, haluten helpottaa matkustamista Suomen ja Grenadan välillä ja ottaen huomioon 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla, on valmis solmimaan sopimuksen Grenadan hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

1. Suomen voimassaolevan passin omaavat Suomen kansalaiset ovat esteettömät matkustamaan mistä tahansa Grenadaan ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan tarvitsematta etukäteen hankkia viisumia.

2. Grenadan voimassaolevan passin omaavat Grenadan kansalaiset ovat esteettömät matkustamaan mistä tahansa Suomeen ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan tarvitsematta etukäteen hankkia viisumia. Mainittu kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastusten poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Mikä tahansa oleskelu missä tahansa näistä valtioista Suomeen saapumista edeltävän kuuden kuukauden aikana otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

3. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Grenadaan saapuvia Suomen kansalaisia eikä Suomeen saapuvia Grenadan kansalaisia noudattamasta Grenadan ja Suomen lakeja ja määräyksiä koskien ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua (tilapäistä tai pysyvää) ja työn tai ammatin harjoittamista.

4. Kummankin valtion asianomaiset viranomaiset pidättävät oikeuden kieltää ei-toivottuina pidettävien henkilöiden maahantulon tai maassa oleskelun.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976. Molemmat hallitukset voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella päättymään kahden kuukauden kuluessa. Molemmat hallitukset voivat lakkauttaa edellä olevien sopimusmääräysten soveltamisen, kokonaan tai osaksi, tilapäisesti yleisen järjestyksen niin vaatiessa ja tästä toimenpiteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle diplomaattiteitse.

Mikäli edellä olevat sopimusmääräykset ovat hallituksenne hyväksyttävissä, esitän, että tämän nootin yhdessä Teidän Ylhäisyytenne samansisältöisen vastausnootin kanssa pidettäisiin hallitustemme välisenä sopimuksena tässä asiassa.

Käytän hyväkseni tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

NOOTTIENVAIHTO 2. Grenadan Lontoossa oleva pysyvä edustaja Suomen Lontoossa olevalle suurlähettiläälle.

Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 1976

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Teidän Ylhäisyytenne 3 päivänä tammikuuta 1975 ja maaliskuussa 1976 päivättyihin nootteihin koskien 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyä sopimusta passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla liittyen matkustamisen helpottamiseen Suomen ja Grenadan välillä.

Minulla on edelleen kunnia hallitukseni ohjeitten mukaisesti ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Grenadan hallitus haluaa solmia sopimuksen Suomen hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Kuten kohdat 1 - 5 edellä Suomen nootissa.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koska edellä olevat sopimusmääräykset ovat kummankin hallituksemme hyväksymät, sovitaan, että tämä nootti yhdessä Teidän Ylhäisyytenne samansisältöisen nootin kanssa katsotaan hallitustemme väliseksi sopimukseksi tässä asiassa.

Käytän hyväkseni tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.