37/1976

Asetus todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Haagissa 18 päivänä maaliskuuta 1970 tehty todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 19 päivänä maaliskuuta 1976 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu Alankomaiden ulkoasiainministeriöön 7 päivänä huhtikuuta 1976, on voimassa 6 päivästä kesäkuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Ratifioimisen yhteydessä Suomi on tehnyt yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti seuraavan varauman:

Suomi ei sovella 4 artiklan 2 kappaleen määräyksiä eli Suomi ei hyväksy englannin tai ranskan kielellä laadittua oikeusapupyyntöä.

3 §.

Ratifiointikirjan talletuksen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat ilmoitukset:

1) Suomessa ulkoasiainministeriö on 2 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen.

2) Ruotsi on toinen virallinen kieli Suomessa. Suomi hyväksyy näin ollen 4 artiklan 1 kappaleen mukaisesti ruotsin kielellä tehdyt oikeusapupyynnöt. Vastaus toimitetaan ruotsin kielellä, jos oikeusapupyynnön yhteydessä tätä on nimenomaan pyydetty.

3) Oikeusapupyynnön esittäneeseen viranomaiseen kuuluva tuomari saa 8 artiklan mukaisesti olla läsnä pyynnössä tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhdyttäessä sillä ehdolla, että Suomen oikeusministeriö on antanut siihen suostumuksensa.

4) Yleissopimuksen 16 ja 17 artiklassa tarkoitettu todisteiden vastaanottaminen voidaan suorittaa ilman Suomen viranomaisten edeltäkäsin antamaa lupaa.

5) Suomi ei tule suostumaan 23 artiklassa tarkoitettuihin oikeusapupyyntöihin, joiden tarkoituksena on toteuttaa Common Law -maissa tunnettu "pre-trial discovery of documents".

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1976.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.