32/1976

Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 29 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (930/74) nojalla:

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1974 allekirjoitetun kaupan esteiden vastavuoroista poistamista koskevan sopimuksen (SopS 61/74) 15 artiklassa tarkoitettu sekakomissio on 12 päivänä maaliskuuta 1976 sopimukseen liittyvän pöytäkirjan n:o 3 12 artiklan mukaisesti tekemällään päätöksellä muuttanut sanotun pöytäkirjan 6 artiklan sekä lisännyt mainittuun pöytäkirjaan uuden V liitteen, sanottu sekakomission päätös on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1976.

Alkuperäinen sopimus: 61/1974

PÖYTÄKIRJA pidetty Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta solmitussa sopimuksessa sekä Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välisessä pitkäaikaisessa kauppasopimuksessa asetettujen sekakomissioiden toisessa yhteisistunnossa

Sekakomissio päätti, sopimuksen 3 pöytäkirjan 12 artiklan määräysten mukaisesti korvata sanotun pöytäkirjan 6 artiklan sanamuodon seuraavalla tekstillä sekä pöytäkirjaan liittää uuden liitteen n:o V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"6 artikla

1. Alkuperätuotteet tämän pöytäkirjan 1 artiklan tarkoittamassa mielessä saavat maahan tuotaessa sopimuksessa määrätyt etuudet, kun niistä esitetään maahantuonnin yhteydessä valtion viranomaisen tai valtuutetun elimen antama, tämän pöytäkirjan IV ja V liitteen mukainen alkuperätodistus.

2. Alkuperätodistus annetaan viejämaassa vain viejän kirjallisesta hakemuksesta."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Laadittu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1976 kahtena englanninkielisenä alkuperäkappaleena.

V LIITE

Alkuperätodistus

(Lomake painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.