22/1976

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan Hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin ja tieteen aloilla

Suomen Tasavallan hallitus ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus:

haluten edelleen kehittää molempien valtioiden ja kansojen välisiä ystävällisiä suhteita Suomen Tasavallan ja Saksan Demokraattisen Tasavallan suhteiden järjestelystä 8 päivänä joulukuuta 1972 tehdyn sopimuksen mukaisesti, päättäneinä vahvistaa yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen aloilla kansainvälisen oikeuden periaatteiden pohjalla, sellaisina kuin ne mainitaan myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjassa,

ovat sopineet tämän sopimuksen solmimisesta.

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä kulttuurin, tieteen, opetuksen, radio- ja televisiotoiminnan, urheilun ja nuorisotyön sekä myös muilla näihin liittyvillä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla valtionsisäisiä oikeusmääräyksiä noudattaen.

2 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä asianomaisten elinten ja laitosten välillä kulttuurin ja taiteen samoin kuin tieteen ja opetuksen aloilla, erityisesti

- kulttuurityöntekijöiden, taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien, tiedemiesten, opettajien, opiskelijoiden ja asiantuntijoiden vaihtoa;

- näyttelyjen vaihtoa;

- osallistumista kansainvälisiin kongresseihin ja kokouksiin.

3 artikla

Sopimuspuolet edistävät tämän sopimuksen päämäärän ja hengen toteuttamista palvelevien valtiollisten laitosten sekä ei-valtiollisten järjestöjen välistä yhteistyötä sekä tukevat ystävyysseurojen Suomi-SDT ja SDT-Pohjois-Eurooppa toimintaa.

4 artikla

Sopimuspuolet edistävät tieteen ja opetuksen aloilla asianomaisten elinten ja laitosten pyynnöstä tietojen, asiakirja-aineiston, ammattikirjallisuuden ja oppikirjojen samoin kuin opetusaineiston vaihtoa edistääkseen molempien kansojen välistä keskinäistä tuntemusta ja ymmärtämystä.

5 artikla

Sopimuspuolet myöntävät tämän sopimuksen toteuttamiseksi lähetetyille toistensa kansalaisille mahdollisuuksiensa mukaan tarpeelliset helpotukset heidän tehtäviensä suorittamista varten.

Näihin helpotuksiin kuuluu mahdollisuus tutkimusten suorittamiseen kulttuuri- ja tieteellisissä laitoksissa samoin kuin arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa; tarpeen vaatiessa sovitaan tästä määräaikaisissa työsuunnitelmissa.

6 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista varten sopimuspuolet asettavat sekakomission. Sen tehtävänä on sopia määräaikaisista työsuunnitelmista, mukaan lukien niiden rahoitusta koskevat järjestelyt.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen allekirjoittamisesta ja on voimassa viisi vuotta. Tämän jälkeen sopimuksen voimassaoloaika pitenee rajoittamattomaksi ajaksi ja kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen toiselle osapuolelle kuusi kuukautta etukäteen diplomaattista tietä tehtävällä kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

Tehty Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1976 kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.