18/1976

Kansainvälisen atomienergiajärjestön PERUSSÄÄNTÖ

6 artikla
Hallintoneuvosto

A. Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

1. Eroava hallintoneuvosto nimittää hallintoneuvoston jäseniksi yhdeksän atomienergiatekniikan alalla, lähtöaineiden tuotanto mukaanluettuna, pisimmälle kehittynyttä järjestön jäsentä, sekä atomienergiatekniikan alalla, lähtöaineiden tuotanto mukaanluettuna, pisimmälle kehittyneen jäsenen kultakin seuraavalta alueelta, joilla ei kukaan edellä mainituista yhdeksästä jäsenestä sijaitse:

1) Pohjois-Amerikka

2) Latinalainen Amerikka

3) Länsi-Eurooppa

4) Itä-Eurooppa

5) Afrikka

6) Lähi-Itä ja Etelä-Aasia

7) Kaakkois-Aasia ja Tyynenmeren alue

8) Kauko-Itä.

2. Yleiskokous valitsee hallintoneuvoston jäseniksi:

a) kaksikymmentä järjestön jäsenmaata ottamalla asianmukaisesti huomioon tämän artiklan A 1 kohdassa lueteltujen alueiden jäsenten tasapuolisen edustuksen neuvostossa kokonaisuudessaan, niin että neuvostossa on aina tässä ryhmässä viisi edustajaa Latinalaisen Amerikan alueelta, neljä edustajaa Länsi-Euroopan alueelta, kolme edustajaa Itä-Euroopan alueelta, neljä edustajaa Afrikan alueelta, kaksi edustajaa Lähi-Idän ja Etelä-Aasian alueelta, yksi edustaja Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueelta ja yksi edustaja Kauko-Idän alueelta. Ketään tämän ryhmän jäsentä ei voida toimikautensa päätyttyä valita tähän ryhmään seuraavaksi toimikaudeksi; ja

b) lisäksi yhden jäsenen seuraavien alueiden jäsenmaiden edustajista: Lähi-Itä ja Etelä-Aasia, Kaakkois-Aasia ja Tyynenmeren alue, Kauko-Itä;

c) lisäksi yhden jäsenen seuraavien alueiden jäsenmaiden edustajista: Afrikka, Lähi-Itä ja Etelä-Aasia, Kaakkois-Aasia ja Tyynenmeren alue.

B: Tämän artiklan A 1 kohdassa mainitut nimitykset suoritetaan viimeistään kuusikymmentä päivää ennen jokaista yleiskokouksen varsinaista vuosi-istuntoa. Tämän artiklan A 2 kohdassa tarkoitetut vaalit toimitetaan yleiskokouksen varsinaisen istunnon aikana.

C. Tämän artiklan A 1 kohdan nojalla hallintoneuvostossa edustettuina olevat jäsenet toimivat nimittämisensä jälkeen pidetyn yleiskokouksen varsinaisen vuosi-istunnon päättymisestä lukien seuraavan yleiskokouksen varsinaisen vuosi-istunnon päättymiseen saakka.

D. Tämän artiklan A 2 kohdan mukaan hallintoneuvostossa edustettuina olevat jäsenet toimivat sen yleiskokouksen varsinaisen vuosi-istunnon päättymisestä lukien, jonka aikana heidät valittiin, yleiskokouksen toisen seuraavan varsinaisen vuosi-istunnon päättymiseen saakka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.