17/1976

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tehdyn sopimuksen täydentävästä pöytäkirjasta.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn sopimuksen 34 artiklan sekä mainitun sopimuksen voimaan saattamisesta marraskuun 30 päivänä 1973 annetun asetuksen (880/73) mukaisesti sopimuspuolet ovat toukokuun 29 päivänä 1975 Brysselissä allekirjoittaneet sopimusta täydentävän pöytäkirjan.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1976

TÄYDENTÄVÄ PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen

Suomen tasavalta toiselta puolen ja

Euroopan talousyhteisö toiselta puolen

ovat sopineet seuraavista muutoksista 5 päivänä lokakuuta 1973 tekemäänsä sopimukseen:

1 artikla

Sopimusta muutetaan seuraavasti:

1. Artiklan 4 kohdasta 2 poistetaan sana ", Norja".

2. Artiklan 4 kohdasta 2 ja 5 artiklan 3 kohdan toisesta kappaleesta poistetaan seuraava lauseen osa: "Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn".

3. Artiklan 5 kohdan 3 ensimmäisessä kappaleessa korvataan sanat "pöytäkirjan n:o 1" sanoilla "pöytäkirjan n:o 1 ja 2", ja saman kohdan toisessa kappaleessa sanat "pöytäkirjaan n:o 1" sanoilla "pöytäkirjaan n:o 1 ja 2".

2 artikla

Pöytäkirjaa n:o 1 muutetaan seuraavasti:

1. Artiklan 1 kohdasta 3 poistetaan sana ", Norja", kohdasta 4 sana ", Norjalla" ja 3 artiklan f) -kohdan toisen kappaleen ensimmäisestä alakohdasta sana ", Norja".

2. Artiklan 4 kohdista 2, 3 ja 5 b) poistetaan sana", Norjasta".

3. Liitteestä A poistetaan otsikosta sana ", Norja" ja Norjaa koskeva sarake.

4. Liitteestä E ja G poistetaan otsikosta sana", Norjalle" ja Norjaa koskeva sarake.

3 artikla

Pöytäkirjaa n:o 2 muutetaan seuraavasti:

1. Artiklan 2 kohdasta 1 b) ja alakohdasta i) poistetaan sana ", Norjassa".

2. Artiklan 2 kohdan 1 b) alakohdasta i) ja kohdasta 3 poistetaan seuraava lauseen osa: "Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn".

4 artikla

Pöytäkirjaa n:o 3 muutetaan seuraavasti:

1. Artiklan 2 kohdan 1 alkuosa korvataan seuraavalla:

"1. Sikäli kuin toisaalta Yhteisön tai Suomen ja toisaalta Itävallan, Islannin, Norjan, Portugalin, Ruotsin ja Sveitsin välisestä kaupasta samoin kuin näistä kuudesta maasta joidenkin välisestä kaupasta määrätään sopimuksin, joissa on samanlaisia määräyksiä kuin tässä pöytäkirjassa katsotaan samoin:".

2. Artiklan 2 kohdassa 1 .A ja alakohdassa A.a) sekä kohdassa 1.B ja alakohdassa B.a) sanat "viidestä maasta" korvataan sanoilla "kuudesta maasta".

3. Artiklaan 7 lisätään sana "Norjan," sanojen "Islannin," ja "Portugalin," väliin.

4. Artiklan 23 kohdat 2 ja 3 korvataan seuraavalla:

"2. Rajoittamatta 2 pöytäkirjan 1 artiklan määräyksiä, kun Tanskan tai Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaiset antavat tavaratodistuksen, jotta Suomessa myönnettäisiin Suomessa voimassa olevat ja sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa mainitut tullietuudet, Tanskaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuoduille ja siellä valmistukseen käytetyille tuotteille ei voida näissä kahdessa viimeksi mainitussa maassa hakea tullinpalautusta tai saada tullihelpotusta missään muodossa, paitsi jos on kysymys tämän pöytäkirjan 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista.

3. Rajoittamatta 2 pöytäkirjan 1 artiklan määräyksiä, kun Suomen tulliviranomaiset antavat tavaratodistuksen, jotta Tanskassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettäisiin näissä kahdessa maassa voimassa olevat ja sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa mainitut tullietuudet, Suomeen tuoduille ja siellä valmistukseen käytetyille tuotteille ei voida Suomessa hakea tullinpalautusta tai saada tullihelpotusta missään muodossa, paitsi jos on kysymys tämän pöytäkirjan 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista."

5. Artiklan 24 kohdasta 2 poistetaan sana "Norja," ja korvataan sanat "viidestä maasta" sanoilla "kuudesta maasta".

6. Artiklaan 26 lisätään sana "Norja," sanojen "Islannin," ja "Portugalin," väliin.

7. Artiklan 27 kohdassa 1 ja 2 korvataan sanat "viidestä maasta" ja "viiden maan" sanoilla "kuudesta maasta" ja "kuuden maan".

8. Liitteen I huomautuksesta 10 poistetaan sana ", Norjassa" ja huomautuksesta 13 sana ", Norjaan".

5 artikla

Pöytäkirjasta n:o 4 poistetaan seuraava lauseen osa: "Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin ja Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannia ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn".

6 artikla

Tämä täydentävä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, hollannin, italian, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.