16/1976

Asetus Kreikan kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kreikan Kuningaskunnan hallituksen välillä Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1966 tehty kauppasopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 3 päivänä helmikuuta 1967 annetulla lailla sovittu. (301/76) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 3 päivänä helmikuuta 1967 ja jonka ratifioimiskirjat on vaihdettu 24 päivänä kesäkuuta 1971, on voimassa niin kun siitä on sovittu.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1976 (Suomennos)

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Kreikan Kuningaskunnan Hallituksen välinen KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Kreikan Kuningaskunnan Hallitus, joita elähdyttää halu lujittaa molempien maiden Hallitusten ja kansojen välisiä ystävällisiä suhteita sekä kehittää ja laajentaa niiden välistä kauppaa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Molemmat Sopimuspuolet ovat sitoutuneet myöntämään toisilleen suosituimman maan kohtelun tulleihin samoin kuin maksuihin ja veroihin nähden, joita sovelletaan tavaroiden tuontiin, vientiin tai kauttakulkuun.

2 artikla

Yllä mainitun 1 artiklan määräyksiä ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a) Erioikeuksiin, jotka jompikumpi Sopimuspuoli on myöntänyt tai myöntää rajakaupan helpottamiseksi.

b) Etuihin ja erioikeuksiin, joita Suomen Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai myöntää mille tahansa naapurimaalle kuin myös tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai senkaltaisista järjestelyistä johtuviin erityisiin etuihin, joista Suomen Tasavallan Hallitus on sopinut tai sopii tulevaisuudessa.

c) Etuihin ja erioikeuksiin, joita Suomen Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai myöntää Islannille, Norjalle, Ruotsille tai Tanskalle.

d) Etuihin ja erioikeuksiin, joita Kreikan Kuningaskunnan Hallitus on myöntänyt tai myöntää mille tahansa naapurimaalle kuin myös tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai senkaltaisista järjestelyistä johtuviin erityisiin etuihin, joista Kreikan Kuningaskunnan Hallitus on sopinut tai sopii tulevaisuudessa.

3 artikla

Molemmat Hallitukset antavat kummassakin maassa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti tarvittavat tuonti- ja vientilisenssit tämän Sopimuksen luetteloissa A ja B oleville tavaroille, mutta mitään tämän Sopimuksen määräystä ei saa tulkita sulkevaksi pois näissä luetteloissa mainitsemattomien tavaroiden vaihtoa.

4 artikla

Tarkoituksenaan lisätä tasapainoisesti molempien maiden välistä tavaranvaihtoa, kummankin Sopimuspuolen viranomaiset sitoutuvat hyväksymään välttämättömät toimenpiteet, jotta toisen Sopimuspuolen tavaroiden tuonti nousisi mahdollisimman suureksi.

5 artikla

Molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti kummankin Sopimuspuolen kauppalaivat lasteineen nauttivat kaikkien merenkulkua, ulkomaankaupalle avoinna oleviin satamiin vapaata pääsyä, satamalaitteiden käyttöä, lastaus- ja purkausmaksuja, veroja ja muita palveluksia koskevien kysymysten suhteen kohtelua, joka ei missään suhteessa ole epäedullisempi kuin minkä tahansa muun maan aluksille myönnetty kohtelu.

Näitä määräyksiä ei sovelleta jommankumman Sopimuspuolen satamien välillä harjoitettavaan kaikenlaiseen rannikkoliikenteeseen.

6 artikla

Molemmat Sopimuspuolet suostuvat asianomaisten lakiensa ja säädöstensä mukaisesti myöntämään toisilleen kaikkia kohtuullisia helpotuksia kaupallisten messujen ja näyttelyjen järjestämiseksi toisen Sopimuspuolen alueella.

7 artikla

Maaliskuun 24 päivänä 1949 allekirjoitettu kauppasopimus samoin kuin kesäkuun 9 päivänä 1960 allekirjoitettu maksusopimus eivät ole enää voimassa.

Kaikki molempien maiden alueiden väliset juoksevat maksut suoritetaan vapaissa valuutoissa.

8 artikla

Molempien maiden edustajista muodostettu Sekakomissio kokoontuu toisen pyynnöstä tutkiakseen tämän Sopimuksen soveltamisessa mahdollisesti esiintyviä vaikeuksia. Sekakomissio voi suositella molemmille Hallituksille toimenpiteitä, jotka sen mukaan olisivat soveliaita edistämään molempien maiden välistä tavaranvaihtoa.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin ratifioimiskirjat vaihdetaan ja on voimassa kunnes jompikumpi Sopimuspuoli on viimeistään neljä kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden loppua kirjallisesti ilmoittanut irtisanovansa sopimuksen saman kalenterivuoden päättymisestä lukien.

Kuitenkin molemmat Sopimuspuolet ovat päättäneet soveltaa tätä sopimusta väliaikaisesti elokuun 1 päivästä 1966 lukien.

Tehty Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1966 kahtena alkuperäisenä ranskankielisenä kappaleena.

Luettelo A

Indikatiivinen luettelo Suomen vientitavaroista:

Sahatavara

Vaneri

Tehdasvalmisteiset puutalot Lankarullat

Puuhioke

Selluloosa

Sanomalehtipaperi

Säkkipaperi

Savukepaperi

Muut paperit

Kraftlinerkartonki

Muut kartongit

Paperisäkit

Paperi- ja kartonkituotteet

Tislattu mäntyöljy

Mäntyöljyn rasvahapot

Talousfajanssi ja posliini

Juusto

Paperi- ja selluloosateollisuuden koneet

Teräs- ja alumiiniköydet ja muut johtimet

Veturit, rautatievaunut, -kiskot ja -tarvikkeet

Tietyökoneet

Kuorma- ja linja-autot sekä linja-autojen alustat

Teräsköydet

Sähkökoneet ja -laitteet

Muut metalliteollisuuden tuotteet

Parrut

Kyllästetyt pylväät

Kyllästetyt ratapölkyt

Puukuitulevyt

Lastulevyt

Saniteettiposliini ja -fajanssi

Urheiluvälineet

Silla ja kelmu

Selluloosateollisuuden sivutuotteet

Muovituotteet ja muovilaminaattilevyt

Päällisnahka

Separaattorit, kirnut ja niiden osat

Pesukoneet

Viilat ja raspit

Titaanidioksidi

Pellavalanka

Käsityölanka, villaa

Kumituotteet

Erilaiset tavarat

Luettelo B

Indikatiivinen luettelo Kreikan vientitavaroista

Tupakka

Rusinat (korintit)

Rusinat (sultaanit)

Kuivatut viikunat

Appelsiinit ja mandariinit

Sitruunat

Viinirypäleet

Omenat

Persikat

Muut tuoreet hedelmät

Vihannes- ja hedelmäsäilykkeet

Hedelmäsose

Hedelmämehut

Kuivatut hedelmät

Tomaattisose

Oliiviöljy

Oliivit

Viinit ja alkoholijuomat

Luonnonhunaja

Suolet

Puuvilla

Teollisuuslangat, puuvillaa

Teollisuuslangat, villaa

Erilaiset kankaat ja tekstiiliteollisuuden tuotteet

Matot

Lumput

Kengät

Pienkarjan vuodat

Nahka hansikasteollisuutta varten

Erilaiset nahkatuotteet

Turkispalasista ommellut kaistaleet ja Levykkeet

Kolofoni, tärpättiöljy

Petrooli- ja spriikäyttöiset kaminat ja keittimet

Pesusienet

Lyijy

Smirkelijauhe

Erilaiset mineraalit (kaoliini, rauta- ja kromimalmi, rikkikiisu, bauksiitti jne.)

Käsiteollisuustuotteet

Hajuvesiteollisuuden tuotteet

Kevyet kuorma-autot (Farmobil-tyyppiä)

Autojen ulko- ja sisärenkaat

Muoviputket

Tuoreet vihannekset

Erilaiset tavarat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.