12/1976

Asetus Romanian kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä Bukarestissa 24 päivänä maaliskuuta 1975 allekirjoitettu sopimus yhteistoiminnasta matkailun alalla, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 18 päivänä marraskuuta 1975 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 1975 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on 9 päivänä tammikuuta 1976 vaihdettu, on voimassa 8 päivästä helmikuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1976

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä yhteistoiminnasta matkailun alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallitus,

haluten kehittää ja lujittaa valtioittensa välisiä ystävällisiä suhteita ja edelleen edistää yhteistoimintaa matkailun alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja tukevat yhteistyötä matkailun alalla sekä muilla siihen liittyvillä aloilla.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään muun muassa:

a) matkailuliikenteen kehitystä Suomen ja Romanian välillä;

b) kiinteämpää yhteistyötä Suomen matkailutoimintaa harjoittavien järjestöjen ja Romanian virallisen matkailujärjestön, sen matkatoimistojen ja muitten matkailualaan liittyvien laitosten välillä;

c) matkailun kehittämisohjelmien ja -menetelmien, matkailualan asiantuntijoitten, ammatillisten julkaisujen, tutkimusaineiston, tilastoja muiden matkailuun liittyvien tietojen vaihtoa.

2 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat matkatoimistojaan järjestämään kolmansien maiden matkailijoille retkiä toiseen sopimusmaahan heidän vieraillessaan Suomessa tai Romaniassa.

3 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamiseksi sopimuspuolet asettavat matkailun sekakomission, jonka muodostavat Suomen Matkailun Edistämiskeskuksen ja Romanian Matkailuministeriön edustajat. Komissio kokoontuu määräajoin valitsemanaan ajankohtana ja valitsemassaan paikassa.

Matkailun sekakomissio laatii määräaikaisia ohjelmia yhteistyön muotojen, laajuuden ja taloudellisten ehtojen määräämiseksi huomioon ottaen kummankin sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön vaatimukset.

4 artikla

Matkailutoiminnasta aiheutuvat maksut suoritetaan Suomen Tasavallan hallituksen ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä voimassaolevan maksusopimuksen pohjalta.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuspuolten valtiosääntöjen tämän sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

6 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi (5) vuotta. Sen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti seuraavat viisi vuotta, ellei jompikumpi sopimuspuoli kuusi (6) kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä ole sitä irtisanonut.

Tehty Bukarestissa maaliskuun 24 päivänä 1975 kahtena suomen- ja romaniankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.