9/1976

Asetus Maailman terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Maailman 20. terveyskokouksessa 23 päivänä toukokuuta 1967 tehty Maailman terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 8 päivänä joulukuuta 1967 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 21 päivänä joulukuuta 1967, on voimassa 21 päivästä toukokuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1976

Alkuperäinen sopimus: 26/1948

MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN PERUSSÄÄNTÖ Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä heinäkuuta 1946

Kahdennenkymmenennen maailman terveyskokouksen päätöslauselma Maailman terveysjärjestön perussäännön muuttamisesta

Artikla 24 poistetaan ja korvataan seuraavalla:

24 artikla

Neuvostoon kuuluu kolmekymmentä yhtä monen jäsenvaltion määräämää henkilöä. Terveyskokous, ottaen huomioon tasapuolisen maantieteellisen jakautumisen, valitsee ne jäsenvaltiot, joilla on oikeus määrätä henkilö toimimaan neuvostossa. Jokaisen tällaisen jäsenvaltion on määrättävä neuvostoon terveydenhoidon alalla teknillisesti pätevä henkilö, jolla voi olla mukanaan varamiehiä ja neuvonantajia.

Artikla 25 poistetaan ja korvataan seuraavalla:

25 artikla

Nämä jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja heidät voidaan valita uudelleen edellyttäen kuitenkin, että sellaisen tämän perussäännön muutoksen, jonka nojalla neuvoston jäsenmäärä nousee kahdestakymmenestäneljästä kolmeenkymmeneen, voimaantulon jälkeen pidettävässä terveyskokouksen ensimmäisessä istunnossa valittavista neljästätoista jäsenestä kahden toimiaika on vuosi ja kahden kaksi vuotta arvonnasta riippuen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.