40/1975

SOPIMUS Suomen Tasavallan Hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan Hallituksen välillä yhteistoiminnasta matkailun alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Unkarin Kansantasavallan hallitus,

haluten kehittää ja lujittaa maittensa välisiä ystävällisiä suhteita ja edistää matkailumahdollisuuksien edelleen kehittymistä ja yhteistoimintaa matkailun alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja tukevat yhteistyötä matkailun alalla sekä muilla siihen liittyvillä aloilla.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään muun muassa:

a) matkailuliikenteen kehitystä Suomen ja Unkarin välillä;

b) kiinteämpää yhteistyötä molempien maiden matkailutoimintaa harjoittavien järjestöjen välillä;

c) matkailun kehittämisohjelmien ja menetelmien, ammatillisten julkaisujen, tutkimusaineiston sekä tilasto- ja muiden tähän alaan liittyvien tietojen vaihtoa.

Sopimuspuolet voivat perustaa matkailutiedotustoimistoja toistensa alueelle.

2 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamiseksi Matkailun edistämiskeskus Suomessa ja Kansallinen matkailuneuvosto Unkarissa laativat määräaikaisia ohjelmia yhteistyön muotojen, laajuuden ja taloudellisten ehtojen määräämiseksi huomioon ottaen kummankin sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön vaatimukset.

3 artikla

Matkailusta aiheutuvat maksut suoritetaan Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välillä kulloinkin voimassaolevan maksusopimuksen pohjalta.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuspuolten valtiosääntöjen tämän sopimuksen voimaan tulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti seuraavat viisi vuotta, ellei jompikumpi sopimuspuoli kuusi kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä ole sitä irtisanonut.

Tehty Budapestissä syyskuun 2 päivänä 1974 kahtena suomen- ja unkarinkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.