35/1975

Asetus Puolan kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välillä Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1974 allekirjoitettu sopimus yhteistoiminnasta matkailun alalla, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä toukokuuta 1975 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä kesäkuuta 1975 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4 päivänä heinäkuuta 1975, on voimassa 3 päivästä elokuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1975.

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välillä yhteistoiminnasta matkailun alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Puolan Kansantasavallan hallitus,

haluten kehittää ja lujittaa molempien maiden välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistää ja edelleen parantaa matkailumahdollisuuksia ja yhteistyötä matkailun alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja tukevat yhteistyötä matkailun alalla sekä muilla siihen liittyvillä aloilla.

Tämän mukaisesti Sopimuspuolet pyrkivät edistämään muun muassa:

- matkailuliikenteen kehitystä Suomen ja Puolan välillä;

- molempien maiden matkailujärjestöjen läheistä yhteistyötä;

- matkailun kehittämistä koskevien kokemusten sekä ammatillisten julkaisujen, tutkimusaineiston, tilastojen, mainosmateriaalin ja muiden matkailua koskevien tietojen vaihtoa;

- matkailun eri alojen asiantuntijoiden vaihdon aloittamista ja tukemista;

- taloudelliseen, teknilliseen ja investointeja koskevaan yhteistyöhön liittyvän toiminnan aloittamista ja tukemista molemmissa maissa;

- molempien maiden välisen meri-, ilma-, rautatie- ja maantieliikenteen parantamista ja kehittämistä.

2 artikla

Sopimuspuolet voivat perustaa Puolan matkailutiedotustoimiston Helsinkiin ja Suomen matkailutiedotustoimiston Varsovaan.

3 artikla

Matkailusta aiheutuvat maksut suoritetaan Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välillä voimassa olevan maksusopimuksen pohjalta.

4 artikla

Sopimuksen toteuttamista varten perustetaan sekakomissio, jonka muodostavat puheenjohtajina toimivat kummankin maan kansallisten matkailujärjestöjen valtuutetut edustajat sekä jäseninä muiden asiaankuuluvien alojen edustajat.

Sekakomission tehtäviin kuuluu laatia, kummankin sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen, määräaikaisia ohjelmia, joissa määritellään molemminpuolisen yhteistyön menettelytavat, laajuus ja taloudelliset ehdot, sekä valvoa näiden ohjelmien toteuttamista.

Sekakomissio kokoontuu jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen kummassakin maassa.

5 artikla

Tämä sopimus on kummankin sopimuspuolen valtiosäännön vaatimusten mukaisesti hyväksyttävä. Sopimus tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen kun sen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu.

6 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti seuraavat viisi vuotta, ellei jompikumpi sopimuspuoli kuusi kuukautta ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä sano sopimusta nootilla irti.

Tehty Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1974 kahtena suomen- ja puolankielisenä alkuperäiskappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.