34/1975

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan Hallituksen väliseen 29 päivänä toukokuuta vuonna 1974 tehtyyn Kansainvälistä maantieliikennettä koskevaan sopimuksen liittyvä LISÄPÖYTÄKIRJA

Sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta:

1. a) Otsikossa mainitun sopimuksen mukaisesti myönnettävät luvut ovat lukuunottamatta sopimuksen 10 artiklassa mainittua erityislupaa vapaat veroista ja maksuista.

b) Niille liikenteenharjoittajille, joiden toimipaikka on jommankumman sopimuspuolen alueella, kuuluvat moottoriajoneuvot ovat toisen sopimuspuolen alueella toimiessaan sopimuksen määräysten mukaisesti vapautetut kaikista moottoriajoneuvoja, teiden käyttöä ja kuljetusten suorittamista koskevista veroista ja maksuista.

2. "Asianomainen elin" sopimuksen tarkoittamassa mielessä on 2 artiklan 3 kappaleen, i artiklan 2 ja 3 kappaleiden, 6 artiklan, 7 artiklan j-kohdan, 11 artiklan 2 kappaleen ja 16 artiklan osalta:

Suomen Tasavallassa

Liikenneministeriö

Kaivokatu 12 A

00100 Helsinki 10

Saksan Demokraattisessa Tasavallassa

das Ministerium für Verkehrswesen

108 Berlin

Vosstrasse 33

10 artiklan osalta:

Suomen Tasavallassa

Tie- ja vesirakennushallitus

Eteläesplanadi 4

00130 Helsinki 13

Saksan Demokraattisessa Tasavallassa

das Ministerium des Innern

108 Berlin

Mauerstrasse 29/32

3. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset saattavat vastavuoroisesti toisilleen tiedoksi valtioidensa sisäiset kansainväliselle maantieliikenteelle merkitykselliset oikeusmääräykset.

4. Otsikossa mainitun sopimuksen tultua voiman lakkaa 14 päivänä toukokuuta 1970 tehty "Suomen Tasavallan liikenneministeriön ja Saksan Demokraattisen Tasavallan liikenneministeriön välinen kansainvälisen maantieliikenteen sääntelyä ja edistämistä koskevan hallinnollisen järjestelyn ja siihen liittyvän pöytäkirjan" voimassaolo.

Tämä lisäpöytäkirja muodostaa otsikossa mainitun sopimuksen erottamattoman osan.

Tehty Berliinissä 29 päivänä toukokuuta vuonna 1974 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen- ja saksankielisinä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.