32/1975

Asetus Suomen ja Pakistanin välillä sovitun pakistanilaisten käsinkudottujen puuvillakankaiden tullivapauden voimaansaattamisesta.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään: 28 päivänä kesäkuuta 1968 annettuun tullitariffilakiin (359/68) liittyvän tullitariffin XI osan 8: (1) huomautuksen nojalla:

1 §.

Sitten kun Suomen ja Pakistanin välillä on kirjeenvaihdolla sovittu, että eräät tullitariffin nimikkeeseen 55.09 kuuluvat pakistanilaiset käsinkudotut puuvillakankaat ovat Suomeen tuotaessa tullittomia, säädetään, ottaen huomioon tullitariffilakiin (359/68) liittyvän tullitariffin XI osan 8: (1) huomautukseen sisältyvä määräys, että sanottu järjestely on voimassa ja sitä sovelletaan niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Tullihallitus antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 1975.

Suomen ja Pakistanin välillä sovittu pakistanilaisten käsinkudottujen puuvillakankaiden tullivapaus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen ulkoasiainministeriön osastopäällikkö Pakistanin suurlähettiläälle

Toukokuun 26 päivänä 1975

Herra Suurlähettiläs

Viitaten aikaisempaan Suomen ulkoasiainministeriön ja Pakistanin Suurlähetystön väliseen kirjeenvaihtoon koskien Pakistanin ehdotusta käsin kudottujen puuvillakankaiden tullittomasta tuonnista Pakistanista Suomeen minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen hallitus on valmis myöntämään tullivapauden seuraaville Pakistanista Suomeen tuotaville käsinkudotuille puuvillatekstiileille:

ex 55.09 Kokonaan puuvillaa olevat käsinkudotut kankaat, joiden molemmissa reunoissa on kudottu hulpio lankojen erilaisista väreistä johtuen kaksi- tai useampivärisiksi kudotut.

Tullivapauden myöntämiseksi Suomessa vaaditaan seuraavat ehdot ja menettelytavat: tavarat on lähetettävä suoraan Pakistanista Suomeen ja niitä tulee seurata todistus (alkuperäinen), jolla vahvistetaan niiden olevan käsinkudottuja ja pakistanilaista alkuperää ("puuvillaa olevat käsinkudotut tekstiilit"). Tällaisen todistuksen antaa Karachin, Lahoren, Peshawarin, Quettan, Hyderabadin, Multanin, Sialkotin tai Rawalpindin vienninedistämistoimisto tämän kirjeen liitteessä I olevan mallin mukaisella lomakkeella, jonka tulee erityisesti osoittaa vientikauppalaskun numero ja päiväys. Pakistanissa tapahtuvan laivauksen menettelyn yksityiskohdat on selostettu liitteessä II.

Pakistanin Suurlähetystö on vahvistanut, että vienninedistämistoimisto on valtion viranomainen.

Suomen viranomaiset varaavat oikeuden tarkastaa tämän järjestelyn nojalla maahantuotuja lähetyksiä.

Mikäli Suomen viranomaiset katsovat olevansa pakotettuja lopettamaan edellä mainittujen tuotteiden tullittoman kohtelun, he tulevat etukäteen ilmoittamaan siitä Pakistanin viranomaisille selostaen samalla ne olosuhteet, jotka ovat heidän päätöksensä perusteena. Pakistanin viranomaisilla on luonnollisesti tilaisuus niin halutessaan lausua mielipiteensä näistä olosuhteista.

Tämän kirjeen tarkoittama sopimus tulee voimaan kesäkuun 1 päivänä 1975.

Vastaanottakaa jne.

Liite I

(taulukko painettuna)

Liite II Pakistanissa noudatettavat menettelytapaohjeet, jotka koskevat käsinkudottujen puuvillatekstiilien laivausta Suomeen

(I)

Kaikkien viejien, jotka aikovat viedä käsinkudottuja kankaita yllämainittuun maahan, tulee hankkia todistus siitä, että vientiin tarkoitetut tavarat on valmistettu Pakistanissa käsin ja viety Pakistanista.

(II)

Pakistanin valtion vienninedistämistoimisto antaa todistuksen sen jälkeen, kun asianomainen viranomainen on todistanut allaolevat seikat:

a) Pakistanissa olevan viejän nimi ja osoite

b) Suomessa olevan tuojan nimi ja osoite

c) vietävien kankaiden kuvaus

d) vietävä määrä neliömetreinä ja paino kiloina

e) laivaussatama Pakistanissa

f) määräsatama (tulosatama) Suomessa

g) vientikauppalaskun numero ja päiväys.

(III)

Yllä (II) mainittu todistus laaditaan neljänä kappaleena. Todistuksen alkuperäis- ja kaksoiskappale, jotka on merkitty vastaanottajan kappaleeksi ja lähettäjän kappaleeksi, annetaan asianomaiselle viejälle. Lähettäjän kappale jää viejän haltuun, kun taas vastaanottajan kappaleen (alkuperäinen) toimittaa viejä asianomaiselle tuojalle. Kolmas kappale (merkintä "laivauskappale") seuraa lähetystä koskevia laivausasiakirjoja. Neljännen kappaleen säilyttää todistuksen antava viranomainen arkistossaan.

(IV)

Yllä mainitulla tavalla annettuihin todistuksiin merkitään järjestysnumero ja tunnus ja niissä tulee olla todistuksen antavan toimiston leima sekä Pakistanin viranomaisten valtuuttaman virkamiehen allekirjoitus.

(V)

Annettavan todistuksen liitteenä tulee olla viejän kauppalasku esitettäväksi tulliviranomaisille tavaroiden maahantuontiin yhteydessä.

(VI)

Yllä mainittua menettelyä koskeva kirjeenvaihto on osoitettava Pakistanin vienninedistämistoimistolle, Karachi, Lahore, Peshawar, Sialkot tai Rawalpindi, Quetta, Hyderabad, Multan.

NOOTTIENVAIHTO 2. Pakistanin suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön osastopäällikölle

Toukokuun 28 pnä 1975

Herra Osastopäällikkö,

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni Teidän toukokuun 26 päivänä 1975 päiväämänne kirje, jonka sisältö on jäljennettynä seuraavassa:

Minulla on kunnia vahvistaa, että yllä oleva osoittaa oikein Suomen ulkoasiainministeriön ja Pakistanin Suurlähetystön välillä neuvotellun sopimuksen. Pakistanin hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin noudattaakseen siinä mainituissa I ja II liitteissä selostettuja ehtoja, jotka kummatkin liitteet ovat jäljennöksinä myös tämän kirjeen liitteinä.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.