25/1975

Asetus Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen mukaisten valvontaoikeuksien lakkauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen ja Ruotsin kesken Tukholmassa 9 päivänä kesäkuuta 1975 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen ja Ruotsin välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä 15 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen (SopS 40-41/1970) mukaisten valvontaoikeuksien lakkauttamisesta on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1975.

Alkuperäinen sopimus: 41/1970

Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen mukaisten valvontaoikeuksien lakkauttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholman suurlähettiläs Ruotsin ulkoministeri Sven Anderssonille.

Tukholmassa 9 päivänä kesäkuuta 1975.

Herra Ulkoasiainministeri,

Kuten Suomen hallituksen ja Ruotsin hallituksen välillä 15 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetussa atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevassa yhteistyösopimuksessa (jäljempänä "yhteistyösopimus") on edellytetty, ovat Suomen hallitus 11 päivänä kesäkuuta 1971 sekä Ruotsin hallitus 14 päivänä huhtikuuta 1975 tehneet Suomen ja Ruotsin rauhanomaisen atomienergiatoiminnan valvontaa koskevan sopimuksen Kansainvälisen Atomienergiajärjestön kanssa kummankin maan ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen perusteella omaksumien velvoitteiden mukaisesti.

Yhteistyösopimuksen 5 artiklan 2 kohdan määräysten nojalla on minulla kunnia Suomen hallituksen puolesta ehdottaa, että mainittujen valvontasopimusten määräysten katsottaisiin täyttävän yhteistyösopimuksen 5 artiklan edellyttämät molemminpuoliset valvontavaatimukset ja että 5 artiklan 1 kohdan määräykset lakkautetaan siksi ajaksi, jonka edellä mainitut valvontasopimukset ovat voimassa. Tämä merkitsee, ettei myöskään yhteistyösopimuksen 5 artiklan 3 kohtaan perustuvia molemminpuolisia oikeuksia tänä aikana sovelleta.

Edellyttäen, että Ruotsin hallitus hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen, ehdotan, että tämä kirjelmä sekä vastaus, jonka Teidän Ylhäisyytenne siihen suvaitsee minulle antaa, muodostaisivat molempien hallitusten välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa,...

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin ulkoministeri Sven Andersson Suomen Tukholman suurlähettiläälle.

Tukholmassa 9 päivänä kesäkuuta 1975.

Herra Suurlähettiläs,

Vahvistan kunnioittaen vastaanottaneeni Teidän tänään päivätyn seuraavan sisältöisen kirjelmänne:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus on hyväksynyt tämän ehdotuksen ja katsoo, että Teidän kirjelmänne ja tämä vastaus muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa,...

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.