53/1974

Suomen Tasavallan hallituksen ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla

Suomen Tasavallan hallitus ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallitus, haluten kehittää ja lujittaa maiden välisiä suhteita, varsinkin kulttuurin ja tieteen aloilla;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä kulttuurin ja tieteen aloilla sekä muilla näihin liittyvillä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan muun muassa:

a) tutkimuslaitosten ja yliopistojen opettajien ja tiedemiesten, asiantuntijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vaihtoa;

b) luentojen ja konferenssien järjestämistä;

c) tutkimusaineiston, tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen, kirjojen, tilastojen ja muun tiedotus- ja asiakirja-aineiston vaihtoa;

d) näyttelyjen, taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien vaihtoa;

e) tämän sopimuksen piiriin kuuluvia eri aloja, mukaanluettuna tiedotusvälineet, edustavien valtuuskuntien vaihtoa;

f) urheilun alalla tapahtuvaa vaihtoa;

g) Suomi-Romania Seuran ja Romanian Ulkomaisten Kulttuurisuhteiden Instituutin toimintaa.

2 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toistensa kansalaisille apurahoja määräaikaisissa yhteistyöohjelmissa sovittavalla tavalla.

3 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä radion, television ja elokuvan alalla.

4 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista varten sopimuspuolet asettavat sekakomission, joka kokoontuu vuorotellen Helsingissä ja Bukarestissa.

Huomioon ottaen kummankin sopimuspuolen sovellettavat lait sekä näihin tarkoituksiin käytettävissä olevat varat, sekakomissio laatii määräaikaisia yhteistyöohjelmia, joissa määritellään yhteistyön tavat, alue ja taloudelliset ehdot.

Komissio voi tarvittaessa asettaa alakomissioita tämän sopimuksen tarkoittaman yhteistyön eri aloilla.

5 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten muista kansainvälisistä sopimuksista johtuviin oikeuksiin ja velvoituksiin.

6 artikla

Tämä sopimus on hyväksyttävä kummankin sopimuspuolen lainsäädännön edellyttämässä järjestyksessä ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin viimeinen hyväksymistä koskeva ilmoitus on tehty diplomaattista tietä.

Tämä sopimus on voimassa kunnes jompikumpi sopimuspuoli kirjallisesti irtisanoo sen kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Tehty Bukarestissa 29 päivänä huhtikuuta 1974 kahtena alkuperäisenä suomen- ja romaniankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.