39/1974

Asetus Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehtyä sopimusta muuttavan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Sitten kun Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi marraskuun 15 päivänä 1967 tehdyn sopimuksen muuttamisesta 22 päivänä helmikuuta 1973 suoritetulla noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen määräykset on 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (660/74) hyväksytty ja tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen, sanottua muutosta koskeva sopi. mus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Naantalissa 31 päivänä heinäkuuta 1974.

Alkuperäinen sopimus: 67/1968

Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehtyä sopimusta muuttava sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston päällikkö Espanjan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1973

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Suomen Tasavallan ja Espanjan väliseen Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1967 allekirjoitettuun sopimukseen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi sekä Suomen ja Espanjan viranomaisten sopimuksen 19 artiklan muutosta koskevaan kirjeenvaihtoon.

Suomen hallituksen puolesta ehdotan mainitun kirjeenvaihdon perusteella, että sopimuksen 19 artiklan suomen- ja espanjankielinen teksti muutettaisiin seuraavanlaiseksi:

19 artikla

Julkiset palkkiot

1. Hyvityksistä, niihin luettuina eläkkeet, jotka suoritetaan sopimusvaltion tai sen julkisoikeudellisen yhdyskunnan tai yhteisön, itsemääräämisoikeuden omaavan elimen tai julkisoikeudellisen oikeushenkilön varoista tai niiden perustamista rahastoista luonnolliselle henkilölle palveluksista, jotka on suoritettu tälle valtiolle, yhdyskunnalle, yhteisölle, elimelle tai oikeushenkilölle, verotetaan vain tässä valtiossa. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta, milloin hyvitys suoritetaan henkilölle, joka on toisen sopimusvaltion kansalainen. Tässä tapauksessa hyvityksestä verotetaan vain siinä sopimusvaltiossa, jossa asuva tämä henkilö on.

2. Tämän sopimuksen 15, 16 ja 18 artiklan määräyksiä sovelletaan hyvityksiin ja eläkkeisiin, jotka suoritetaan sopimusvaltion, sen julkisoikeudellisen yhdyskunnan, yhteisön, itsemääräämisoikeuden omaavan elimen tai julkisoikeudellisen oikeushenkilön harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdyistä palveluksista.

Mikäli edellä oleva vastaa Teidän Ylhäisyytenne kantaa, minulla on kunnia ehdottaa, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne siihen antaman vastauksen katsottaisiin muodostavan sopimuksen edellä mainitun Suomen Tasavallan ja Espanjan välisen sopimuksen 19 artiklan muutoksesta ja että sopimusta sovellettaisiin ensi kerran hyvitykseen, eläkkeet mukaan luettuna, jotka on saatu tammikuun 1 päivänä 1972 tai sen jälkeen.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Espanjan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston päällikölle.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1973

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän tänään päivätty seuraavansisältöinen noottinne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa Espanjan hallituksen puolesta, että Teidän noottinne ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan Espanjan ja Suomen Tasavallan välisen nootissanne määritellyn sopimuksen.

Vastaanottakaa..

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.