6/1974

Suomen Tasavallan hallituksen ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla

Suomen Tasavallan hallitus ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallitus;

haluten edelleen kehittää ja vahvistaa yhteistyötä molempien maiden välillä;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä kulttuurin, tieteen, opetuksen, sosiaalipolitiikan, terveydenhoitopalvelujen, tiedotusvälineiden, urheilun, maa- ja metsätalouden ja nuorisotyön aloilla sekä muilla näihin liittyvillä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan muun muassa:

a) tiedemiesten, asiantuntijoiden, professorien, opettajien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vaihtoa;

b) tieteellisten laitosten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä;

c) taiteilijaryhmien ja taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja tiedotustarkoituksessa järjestettyjen näyttelyjen vaihtoa;

d) liikuntakasvatuksen ja urheilun alalla tapahtuvaa vaihtoa;

e) tämän sopimuksen piiriin kuuluvia aloja koskevien kirjojen, aikakaus- ja muiden julkaisujen vaihtoa;

f) luentojen ja konferenssien pitämistä.

2 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toistensa kansalaisille apurahoja määräaikaisissa yhteistyöohjelmissa sovittavalla tavalla.

3 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat Suomi-Tsekkoslovakia-Seuran ja Tsekkoslovakian kansainvälisten suhteiden yhdistyksen pohjoismaiden komitean Suomen jaoston toimintaa.

4 artikla

Sopimuspuolet ovat samaa mieltä siitä, että radion ja television alalla järjestetty yhteistyö on molemminpuoliseksi hyödyksi ja antavat sille tukensa.

5 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista varten sopimuspuolet asettavat sekakomission, jonka tulee huomioon ottaen kummankin sopimuspuolen valtiosäännön vaatimukset ja sovellettavat lait ja määräykset, tehdä määräaikaisia yhteistyöohjelmia, joissa määritellään yhteistyön tavat, alue ja taloudelliset ehdot. Komissio voi tarvittaessa asettaa alakomissioita tämän sopimuksen tarkoittaman yhteistyön eri aloilla.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974 ja on voimassa siihen saakka kunnes jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen kuusi kuukautta aikaisemmin tehtävällä ilmoituksella.

Tehty Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1973 kahtena suomen- ja slovakinkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.