PÖYTÄKIRJA N:o 2 sellaisten erityisjärjestelyjen alaisista tuotteista, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserot

1 artikla

Sopimus ei estä tämän pöytäkirjan liitteenä olevissa taulukoissa mainittuihin tavaroihin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserojen huomioonottamiseksi:

- kantamasta tuotaessa muuttuvaa maksuosaa tai arvioitua tasausmaksua tai soveltamasta sisäisiä toimenpiteitä hintaerojen korvaamiseksi;

- soveltamasta toimenpiteitä vietäessä.

2 artikla

1. Tämän pöytäkirjan liitteenä olevissa taulukoissa mainittujen tuotteiden perustullit ovat:

a) alkuperäisessä kokoonpanossaan olevassa Yhteisössä: tammikuun 1 päivänä 1972 tosiasiallisesti sovelletut tullit;

b) Tanskassa, Irlannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

i) EEC-asetukseen 1059/69 sisältyvien (tuotteiden osalta:

- Irlannissa toisaalta,

- Tanskassa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevaan konventioon sisältymättömien tuotteiden osalta toisaalta: Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn "Liittymisehtoja ja sopimusten sopeuttamista koskevan pöytäkirjan" 47 artiklan mukaiset tullit; nämä perustullit ilmoitetaan sekakomitealle hyvissä ajoin ja joka tapauksessa ennen 2 kohdassa edellytettyä ensimmäistä alenousta;

ii) muiden tuotteiden osalta: tammikuun 1 päivänä 1972 tosiasiallisesti sovelletut tullit;

c) Suomessa: tämän pöytäkirjan liitteenä olevassa taulukossa II mainitut tullit.

2. Täten määriteltyjen perustullien ja tämän pöytäkirjan liitteenä olevien taulukkojen mukaisten, heinäkuun 1 päivänä 1977 sovellettavien tullien välinen erotus poistetaan asteittain 20 prosentin erissä seuraavan aikataulun mukaisesti:

huhtikuun 1 päivänä 1973
tammikuun 1 päivänä 1974
tammikuun 1 päivänä 1975
tammikuun 1 päivänä 1976
heinäkuun 1 päivänä 1977.

Kuitenkin, jos heinäkuun 1 päivänä 1977 sovellettava tulli on perustullia korkeampi, näiden tullien erotusta alennetaan 40 prosentilla tammikuun 1 päivänä 1974 ja uudestaan asteittain 20 prosentin erissä seuraavan aikataulun mukaisesti:

tammikuun 1 päivänä 1975
tammikuun 1 päivänä 1976
heinäkuun 1 päivänä 1977.

3. Sopimuksen 5 artiklan 3 kohdasta poiketen ja Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn "Liittymisehtoja ja sopimusten sopeuttamista koskevan pöytäkirjan" 39 artiklan 5 kohtaa koskevin soveltamisvaraumin, jotka Yhteisö tulee antamaan, sovelletaan 1 ja 2 kohtaa Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin paljoustullien tai sekatullien paljoustulliosuuden kohdalla seuraavien tuotteiden osalta pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

4.Tämän pöytäkirjan liitteenä olevassa taulukossa I mainittujen ja Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin nimikkeisiin 19.03, 22.06 ja 35.01 B kuuluvien tuotteiden osalta Yhdistynyt kuningaskunta voi siirtää 2 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen tullinalennuksen heinäkuun 1 päivään 1973 saakka.

3 artikla

1. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 22.09 C kuuluviin alkoholijuomiin, joita ei ole mainittu tämän pöytäkirjan liitteenä olevissa taulukoissa I ja II. Sekakomitea päättää näihin tuotteisiin sovellettavista tullinalennusmääräyksistä. Sovittaessa näistä määräyksistä, tai myöhemmässä vaiheessa, sekakomitea päättää Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24 kuuluvien muiden tuotteiden, joita sopimuspuolten maatalousmääräykset eivät koske, mahdollisesta sisällyttämisestä tähän pöytäkirjaan.

2. Tällöin sekakomitea täydentää tarpeen mukaan pöytäkirjan n:o 3 liitteitä II ja III.

PÖYTÄKIRJA N:o 2 sellaisten erityisjärjestelyjen alaisista tuotteista, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserot I TAULUKKO

Euroopan talousyhteisö

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 2 sellaisten erityisjärjestelyjen alaisista tuotteista, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserot II TAULUKKO

Suomi

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.