ILMOITUKSET

Sopimuksen 23 artiklan 1 kohtaa koskeva Euroopan talousyhteisön ilmoitus

Euroopan talousyhteisö ilmoittaa, että soveltaessaan sopimuspuolille kuuluvan itsenäisen päätösvallan nojalla sopimuksen 23 artiklan 1 kohtaa, se tulee arvostelemaan mainitun artiklan vastaista menettelyä niihin perusteisiin nojautuen, joita Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 85, 86, 90 ja 92 artiklan määräysten soveltaminen edellyttää.

Tiettyjen sopimukseen sisältyvien määräysten alueellista soveltamista koskeva Euroopan talousyhteisön ilmoitus

Euroopan talousyhteisö ilmoittaa, että niiden toimenpiteiden soveltaminen, joihin se saattaa ryhtyä sopimuksen 23, 24, 25 ja 26 artiklan nojalla, 27 artiklassa edellytettyjen menettelytapojen mukaisesti, sekä 28 artiklan nojalla, voidaan Yhteisön omien säädösten mukaan rajoittaa koskemaan sen tiettyä aluetta.

Siirtymämääräyksiä koskeva Yhteisön ilmoitus

Yhteisö on katsonut aiheelliseksi ehdottaa vapaakauppajärjestelyjä teollisuuden alalla niille Euroopan vapaakauppaliiton maille, jotka eivät pyri Yhteisön jäseniksi, jotta mahdollisimman suuressa määrin vältyttäisiin uusien esteiden pystyttämiseltä Euroopan sisäisessä kaupassa kolmen Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaan liittyessä Euroopan talousyhteisöön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön. Sen vuoksi Yhteisö on mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt varmistamaan sen, että ei-ehdokasmaiden kanssa tehtävien sopimusten siirtymätoimenpiteet suoritetaan samanaikaisesti kuin tulevien jäsenmaiden liittymisen edellyttämät tullialaa koskevat vastaavat toimenpiteet.

Nämä taloudellisten suhteiden monet muutokset Länsi-Euroopan piirissä sattuvat kuitenkin aikana, jolloin eri teollisuuden aloilla, etenkin paperiteollisuudessa, on vaikea rakennemuutoskausi. Siksi Yhteisö on joutunut pakottavista taloudellisista ja sosiaalisista syistä pitämään tällä alalla kiinni erityisistä varotoimenpiteistä, varsinkin sellaisesta pidennetystä tullienpoistokaudesta, joka edelsi Yhteisön yhteismarkkinoiden luomista.

Yhteisö on tietoinen siitä, että paperiteollisuus on juuri Suomelle elintärkeä tuotannonala, maan taloudellisen kehityksen riippuessa läheisesti metsätuotteiden ja niiden johdannaisten jalostusarvon korottamisesta. Vaikka olosuhteet eivät salli myös näiden tuotteiden osalta nopeampaa siirtymistä kohti lopullista vapaakauppajärjestelmää, Yhteisö kuitenkin vakuuttaa Suomen viranomaisille pitävänsä mielessä sopimuksen määräyksiä soveltaessaan näiden tuotteiden kaupan erittäin suuren merkityksen Suomen taloudelle.

Yhteisö toivoo, että keskinäinen yhteisymmärrys ja säännölliset yhteydet sekakomiteassa tekisivät mahdolliseksi, että sopimuksessa edellytetty siirtymäkausi sujuisi asianmukaisella tavalla ristiriidoitta ja häiriöittä tällä erittäin herkällä tuotannonalalla, jolla tilanne näyttää olevan vähitellen paranemassa, mutta jolla lähivuosina vielä vallitsee erittäin herkkä kausi. Omalta osaltaan Yhteisö tekee kaikkensa, jotta tälle kaudelle olisi luonteenomaista luottamuksellinen yhteistyö, joka tekisi mahdolliseksi, molempien sopimuspuolten välttyessä vakavilta häiriöiltä, hyötyä tilanteen asteettaisesta parantumisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.