63/1973

Asetus Italian kanssa tehdyn keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelyä ja verotusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Italian välillä keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelyä ja verotusta koskeva sopimus on allekirjoitettu Roomassa 27 päivänä tammikuuta 1971, tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifioimiskirjat vaihdettu 26 päivänä lokakuuta 1973 Helsingissä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1973.

SOPIMUS Suomen ja Italian välillä keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelystä ja verotuksesta

Suomen Tasavallan Hallitus ja Italian Tasavallan Hallitus,

pyrkiessään määrittelemään keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelyn ja verotuksen täydellisen tasaveroisuuden pohjalla,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

a) Toisen sopimuspuolen ilma-alukset ovat oikeutetut laskeutumaan toisen sopimuspuolen alueelle ilman tulli- ja muita tulomaksuja;

b) edellisessä kohdassa mainituissa ilmaaluksissa olevat polttoaineet, voiteluöljyt, varaosat, tavanomaiset muonavarat ja varusteet voidaan tuoda toisen sopimuspuolen alueelle vapaasti ilman tullia ja muuta verotusta siinäkin tapauksessa, että kysymyksessä olevat ilmaalukset käyttävät niitä lennoillaan mainitun alueen yläpuolella. Tätä materiaalia ei voida tuoda maihin ilman toisen sopimuspuolen tulliviranomaisten suostumusta;

c) polttoaineet, voiteluöljyt, varaosat ja ilma-alusten normaalivarusteet, jotka tuodaan toisen sopimuspuolen alueelle toisen sopimuspuolen lentoliikenneyhtiöiden ilma-alusten välittömään ja yksinomaiseen käyttöön kansainvälisessä lentoliikenteessä, ovat vapaat tullista ja jokaisesta muusta verotuksesta ehdolla, että noudatetaan mainitulla alueella voimassa olevia tavanomaisia tullikäsittelymuodollisuuksia;

d) ne poltto- ja voiteluaineet, jotka edellisessä kohdassa c) mainitut ilma-alukset ottavat mukaansa toisen sopimuspuolen alueelta, ovat vapaat tullista ja jokaisesta muusta verotuksesta ehdolla, että toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevia tullikäsittelymuodollisuuksia noudatetaan sekä että kysymyksessä olevat ilma-alukset eivät suorita muuta välilaskua mainitulla alueella, mikäli ennalta aavistamattomat syyt tai ylivoimainen este eivät sitä vaadi;

e) sitä materiaalia, joka edelläoleviin kohtiin sisältyvien määräysten mukaan on tulli- ja verohelpotusten alaista, ei voida käyttää kansainvälisestä lentoliikenteestä poikkeaviin tarkoituksiin ja on se jälleenvietävä siinä tapauksessa, ettei käyttöä ole, ellei sille voida myöntää kansallistamislupaa kysymyksessä olevan sopimuspuolen alueella voimassa olevien määräysten nojalla. Se on pidettävä tullivalvonnassa siihen asti kunnes käyttö ja uusi määräpaikka selviävät.

2 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin ratifioimiskirjat vaihdetaan.

Sen voimassaoloaika on viisi vuotta, jonka jälkeen se katsotaan uudistetuksi aina vuodeksi kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli ilmoita eriävää mielipidettään kolme kuukautta etukäteen.

Tehty Roomassa 27 päivänä tammikuuta 1971 kahtena suomen- ja italiankielisenä kappaleena, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.