59/1973

Asetus Puolan kanssa yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen kesken on Varsovassa 8 päivänä maaliskuuta 1973 allekirjoitettu sopimus yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla ja sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä elokuuta 1973, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus on voimassa 1 päivästä syyskuuta 1973 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1973.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla

Suomen Tasavallan hallitus ja Puolan Kansantasavallan hallitus;

haluten edelleen kehittää ja vahvistaa molempien maiden välisiä suhteita, varsinkin kulttuurin ja tieteen aloilla;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja tukevat yhteistyötä kulttuurin ja tieteen aloilla sekä muilla näihin liittyvillä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Tämän sopimuksen tarkoitusperien mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan muun muassa:

a) tutkimuslaitosten ja yliopistojen opettajien ja tiedemiesten, asiantuntijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vaihtoa;

b) yhteisten tutkimusohjelmien suorittamista;

c) luentojen ja konferenssien järjestämistä;

d) tutkimusaineiston, tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen, tilastojen sekä muun informaation vaihtoa, mukaan luettuna matkailua koskeva informaatio;

e) apurahojen myöntämistä;

f) näyttelyjen, taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien vaihtoa;

g) valtuuskuntien vaihtoa;

h) urheilun alalla tapahtuvaa vaihtoa;

i) vastaavien ystävyysseurojen toimintaa molemmissa maissa.

Sopimuspuolet ovat samaa mieltä siitä, että radion ja television alalla järjestetty yhteistyö on molemminpuoliseksi hyödyksi ja antavat sille tukensa.

2 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamista varten sopimuspuolet asettavat kulttuurin ja tieteen alaa koskevan sekakomission, jonka tulee huomioon ottaen kummankin osapuolen valtiosäännön vaatimukset ja sovellettavat lait ja määräykset tehdä määräaikaisia yhteistoimintaohjelmia, joissa määritellään yhteistyön tavat, alue ja taloudelliset ehdot. Kun ilmenee yhteistä kiinnostusta yhteistyöhön tämän sopimuksen puitteissa muilla siihen liittyvillä aloilla, voidaan sopimuspuolten niin sopiessa asettaa erillisiä sekakomissioita.

3 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

4 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen diplomaattista tietä toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta aikaisemmin tehtävällä kirjallisella ilmoituksella.

Tehty Varsovassa 8 päivänä maaliskuuta 1973 kahtena suomen- ja puolankielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.