57/1973

Asetus Bulgarian kanssa yhteistyöstä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan ja eräisiin muihin aloihin liittyvissä kysymyksissä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen kesken on Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1973 allekirjoitettu sopimus yhteistyöstä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan ja eräisiin muihin aloihin liittyvissä kysymyksissä ja sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä elokuuta 1973, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1973 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1973.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan ja eräisiin muihin aloihin liittyvissä kysymyksissä

Suomen Tasavallan hallitus ja Bulgarian Kansantasavallan hallitus, haluten edelleen kehittää ja vahvistaa molempien maiden välisiä suhteita;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan, terveydenhoitoon, nuorisotyöhön, urheiluun, maatalouteen, metsätalouteen ja muihin sovittaviin aloihin liittyvissä kysymyksissä.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan muun muassa:

a) luentojen ja konferenssien järjestämistä;

b) valtuuskuntien vaihtoa;

c) tiedemiesten, asiantuntijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vaihtoa;

d) tutkimusaineiston, tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen, tilastojen sekä muun informaation vaihtoa;

e) Suomi-Bulgaria Seuran toimintaa Suomessa ja Bulgaria-Suomi Seuran toimintaa Bulgariassa.

2 artikla

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset laativat, silloin kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, yksityiskohtaiset yhteistyöohjelmat aloille, joilla tätä sopimusta sovelletaan. Yhteistyöohjelmat ovat määräaikaisia.

Sanotut viranomaiset voivat olla suorassa yhteydessä toisen sopimuspuolen vastaaviin viranomaisiin.

3 artikla

Yhteistyöohjelmien laatimista ja toteuttamista varten voidaan erityisiä yhteistyön aloja varten perustaa, silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi, molempien maiden ja asiasta kiinnostuneiden järjestöjen edustajista kokoonpantuja sekakomissioita.

4 artikla

Yhteistyöohjelmien toteuttaminen on riippuvainen sopimuspuolten tähän tarkoitukseen varaamista määrärahoista.

5 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta niihin sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat niiden tekemistä muista kansainvälisistä sopimuksista.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

7 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen diplomaattista tietä toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta aikaisemmin tehtävällä kirjallisella ilmoituksella.

Tehty Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1973 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.