51/1973

Asetus Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehdyn sopimuksen 3 artiklan muuttamisesta tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä tehty lisäpöytäkirja Inarinjärven säännöstelyä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla koskevan 29 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn sopimuksen muuttamisesta on allekirjoitettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1973, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu lisäpöytäkirja on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 1973.

Alkuperäinen sopimus: 39/1959

LISÄPÖYTÄKIRJA Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla 29 päivänä huhtikuuta 1959 Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn sopimuksen 3 artiklan muuttamisesta

Suomen Hallitus, Norjan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus ovat sopineet Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla 29 päivänä huhtikuuta 1959 Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn sopimuksen 3 artiklan muuttamisesta siten, että tämä artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

"3 artikla

Jos Kaitakosken voimalaitoksen ja padon käytössä tai puutavaran uitossa saadun kokemuksen tai Paatsjokeen myöhemmin mahdollisesti rakennettavien uusien voimalaitosten tai patojen rakentamisen ja käytön johdosta käy välttämättömäksi tehdä muutoksia tämän sopimuksen 2 artiklassa mainittuihin ohjeisiin on sellaiset muutokset tehtävä Suomen Maa- ja metsätalousministeriön, Norjan Kuninkaallisen Teollisuus- ja Käsityödepartementin ja SNT-Liiton Voimatalous- ja sähköistämisministeriön välisellä sopimuksella. Näistä ministeriöistä käytetään tässä sopimuksessa ja liitteinä olevissa ohjeissa jäljempänä nimityksiä "Suomen Ministeriö", Norjan Departementti" ja "SNT-Liiton Ministeriö".

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä.

Tehty Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1973 kolmena suomen-, norjan- ja venäjänkielisenä kappaleena, kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.