47/1973

Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä lisäykseksi 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen samojen valtioiden välillä Passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä on Kööpenhaminassa 2 päivänä huhtikuuta 1973 allekirjoitettu sopimus lisäykseksi 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen samojen valtioiden välillä passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla, sopimus ratifioitu sekä ratifioimiskirja talletettu 25 päivänä kesäkuuta 1973, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1973.

Alkuperäinen sopimus: 10/1958

SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä lisäykseksi 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen samojen valtioiden välillä passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla

Sopimusvaltiot ovat sopineet seuraavasta lisäyksestä Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen (kutsutaan alempana passintarkastussopimukseksi), johon Islanti on liittynyt 24 päivänä syyskuuta 1965.

1 artikla

Mikäli sopimusvaltion täytettäväksi tulee sellainen velvollisuus, joka sillä on 1 päivänä heinäkuuta 1973 suhteessaan ei-sopimusvaltioon, saa sopimusvaltio tehdä seuraavat poikkeukset passintarkastussopimuksesta.

a) 5 artiklan ensimmäisen kappaleen estämättä voi sopimusvaltio luopua vaatimasta oleskelulupaa määrätyiltä työntekijäryhmiltä.

b) 5 artiklan kolmannen kappaleen estämättä voi sopimusvaltio laskiessaan oleskeluvapaata aikaa jättää huomioimatta ajan, jonka asianomainen on aikaisemmin oleskellut sopimusvaltiossa.

c) 6 artiklan estämättä voi sopimusvaltio jättää käännyttämättä rajalta ulkomaalaisen, ellei käännyttäminen perustu seikkaan, joka koskee yleistä järjestystä, yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä sopimusvaltiossa.

Jos valtio tätä poikkeusmääräystä soveltaessaan ei ole käännyttänyt rajalta ulkomaalaista, on se kuitenkin 10 artiklan kolmannessa kappaleessa mainituin rajoituksin velvollinen ottamaan takaisin ulkomaalaisen, jos tämä on matkustanut toiseen sopimusvaltioon. Sama pätee, jos sopimusvaltio muuten velvoituksiensa täyttämiseksi ei-sopimusvaltiota kohtaan ei ole käännyttänyt rajalta ulkomaalaista, jolta puuttuu säädetty työlupa toiseen sopimusvaltioon, jos ulkomaalainen on matkustanut viimemainittuun valtioon.

d) 9 artiklan ensimmäisen kappaleen estämättä voi sopimusvaltio sallia ulkomaalaisen, joka on käännytetty toisesta sopimusvaltiosta, saapua maahan ilman erityistä lupaa, jos rajalta käännytys voidaan jättää tekemättä soveltaen c kohdan määräystä.

2 artikla

Mikäli sopimusvaltion yhteistyön puitteissa ei-sopimusvaltion kanssa tehdään ehdotus määräyksiksi, jotka eivät sovellu passintarkastussopimukseen yhdessä tämän sopimuksen kanssa, on ehdotuksesta, sen jälkeen kun muille sopimusvaltioille on siitä tiedotettu passintarkastussopimuksen 4 artiklan toisen kappaleen mukaan, sopimusvaltion pyynnöstä neuvoteltava muiden sopimusvaltioiden kanssa. Neuvottelujen on tapahduttava ennen kuin päätös ehdotuksesta tehdään, mikäli eivät pakottavat syyt vaadi päätöksen tekemistä välittömästi. Viimeksi mainitussa tapauksessa on neuvottelujen tapahduttava mahdollisimman pian sen jälkeen kun päätös on tehty.

Neuvotteluissa on sopimusvaltioiden pyrittävä selvittämään uusien määräysten vaikutukset pohjoismaiseen passintarkastusyhteistyöhön sekä harkittava, mitkä muutokset passintarkastussopimukseen ja tähän sopimukseen saattavat tulla tarpeellisiksi.

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimisasiakirjat talletettava Kööpenhaminassa.

Sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1973. Se jää voimaan sopimusvaltioon nähden siihen asti kuin passintarkastussopimus on voimassa kyseiseen valtioon nähden.

Sopimus on talletettava Tanskan ulkoasiainministeriöön ja sen vahvistetut jäljennökset on annettava muiden sopimusvaltioiden hallituksille.

Tämän vahvistukseksi ovat sopimusvaltioiden valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 2 päivänä huhtikuuta 1973 yhtenä suomen-, islannin-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.