46/1973

Asetus Neuvostoliiton kanssa Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä on Moskovassa 2 päivänä huhtikuuta 1973 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1973.

Neuvostoliiton kanssa Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. SNTL.n ulkoasiainministeriö Suomen suurlähetystölle Moskovassa:

N:o 60/0ss

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen suurlähetystölle ja ilmoittaa kunnioittaen, että neuvostoliittolainen osapuoli suostuu avaamaan autotien, joka kulkee Neuvostoliiton ja Suomen välisellä rajalla olevalta Nuijamaalta Suomen Neuvostoliitolta vuokraaman Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kautta edelleen Brusnitshnojen ja Viipurin kautta Leningradiin, SNTL: n ja Suomen välistä kansainvälistä autoliikennettä varten sekä avaamaan tässä yhteydessä uuden rajanylityspaikan Neuvostoliiton ja Suomen rajalla.

Tällöin edellytetään, että matkustaja- ja tavaraliikenne yllämainittua tulotietä käyttäen tapahtuu SNTL:n hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välillä 18 lokakuuta 1968 kansainvälisestä autoliikenteestä tehdyn sopimuksen edellyttämien määräysten ja sääntöjen mukaisesti.

Mainittua autotietä käyttävien ajoneuvojen kuljettajilla ja matkustajilla, jotka ovat SNTL:n, Suomen ja kolmansien maiden kansalaisia, on Neuvostoliiton ja Suomen valtakuntien välistä rajaa ylitettäessä oltava asianmukaisella tavalla laaditut passit ja vastaavat maahantulo- ja maastapoistumisviisumit.

Neuvostoliitto ja Suomi suorittavat raja-, tulli- ja terveydenhoidollisen tarkastuksen paikoissa, jotka kumpikin osapuoli määrää harkintansa mukaan omalla alueellaan.

Läpikulkuliikenteessä Saimaan kanavan vuokra-alueella ajoneuvon kuljettajien ja matkustajien on noudatettava SNTL:n alueella voimassaolevia lakeja, asetuksia, sääntöjä ja ohjeita, muun muassa kaikkien SNTL:ssa voimassa olevien tieliikennesääntöjen vaatimusten koskiessa näiden ajoneuvojen kuljettajia.

Saimaan kanavan vuokra-alueella yllämainittujen henkilöiden sallitaan pysähtyä lyhyeksi aikaa Tsvetotsnojessa ja Brusnitshnojessa.

SNTL:n ja Suomen Tasavallan välillä 27 syyskuuta 1962 tehdyn, Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskijsaaren vuokraamista Suomen Tasavallalle koskevan sopimuksen mukaisesti suomalainen osapuoli huolehtii tiestä ja sen korjauksesta vuokra-alueella.

Liikenne mainitulla autotiellä voidaan aloittaa vuonna 1974 asianomaisten rajanylityspaikkaa varten tarvittavien tilojen tultua rakennetuiksi ja muiden tarpeellisten valmistelutöiden loppuunsuoritetuiksi.

Neuvostoliittolainen osapuoli ehdottaa kunnioittaen, että tämä nootti ja suurlähetystön vastausnootti katsottaisiin osapuolten väliseksi sopimukseksi asiassa.

Ministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen vielä kerran suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Moskova 2 huhtikuuta 1973.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen suurlähetystö SNTL:n ulkoasiainministeriölle

N:o 582

Suomen suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ulkoasianministeriölle ja kunnioittaen vahvistaa vastaanottaneensa ministeriön 2 päivänä huhtikuuta 1973 päivätyn seuravansisältöisen verbaalinootin n:o 60/0ss:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomalainen osapuoli vahvistaa täten hyväksyvänsä edellä olevan nootin sekä katsoo edellä olevan ministeriön nootin ja tämän suurlähetystön vastausnootin osapuolten väliseksi sopimukseksi asiassa.

Suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen ministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Moskovassa 2 päivänä huhtikuuta 1973.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.