Valtiosopimukset: 1973

Valtiosopimukset numeroittain

74-40 38-3

74/1973
Asetus
Asetus Espanjan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Espanjan hallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden välisestä säännöllisestä lentoliikenteestä.
73/1973
Asetus
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 61 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yhdistyneiden Kansakuntien PERUSKIRJA
72/1973
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisesta
68/1973
Laki
Laki toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden sopimuksessa tarkoitettujen tuotteiden kaupassa.
67/1973
Asetus
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
ILMOITUKSET
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan ja Euroopan Talousyhteisön välinen SOPIMUS
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA N:o 2 sellaisten erityisjärjestelyjen alaisista tuotteista, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserot
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA N:o 3 "Alkuperätuotteet"-käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön muodoista
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA N:o 4 eräistä Irlantia koskevista erityismääräyksistä
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA N:o 5 määrällisistä rajoituksista, joita Suomi voi ylläpitää
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA N:o 6 kaupallisiin maksuihin ja luottoihin liittyvistä määräyksistä
Sopimus tms.
PÄÄTTÖPÖYTÄKIRJA
66/1973
Laki
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
63/1973
Asetus
Asetus Italian kanssa tehdyn keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelyä ja verotusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen ja Italian välillä keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelystä ja verotuksesta
62/1973
Asetus
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallituksen välillä
59/1973
Asetus
Asetus Puolan kanssa yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla
57/1973
Asetus
Asetus Bulgarian kanssa yhteistyöstä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan ja eräisiin muihin aloihin liittyvissä kysymyksissä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan ja eräisiin muihin aloihin liittyvissä kysymyksissä
56/1973
Asetus
Asetus siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva YLEISSOPIMUS
53/1973
Asetus
Asetus tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
NIZZAN SOPIMUS joka koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten
51/1973
Asetus
Asetus Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehdyn sopimuksen 3 artiklan muuttamisesta tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
LISÄPÖYTÄKIRJA Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla 29 päivänä huhtikuuta 1959 Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn sopimuksen 3 artiklan muuttamisesta
50/1973
Asetus
Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta Genévessä 19 päivänä toukokuuta 1956 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR)
49/1973
Asetus
Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta Genevessä 19 päivänä toukokuuta 1956 tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sanotun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta.
48/1973
Laki
Laki tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta Genévessä 19 päivänä toukokuuta 1956 tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sanotun yleissopimuksen soveltamisesta.
47/1973
Asetus
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä lisäykseksi 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen samojen valtioiden välillä Passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä lisäykseksi 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen samojen valtioiden välillä passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla
46/1973
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Neuvostoliiton kanssa Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta tehty sopimus
41/1973
Asetus
Asetus Euroopan ympäristönsuojeluprojektin täytäntöönpanoon liittyvän, jätevesipuhdistamojen liitteen käsittelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS koskien Euroopan ympäristönsuojeluprojektin täytäntöönpanoa aiheenaan "Jätevesipuhdistamojen lietteen käsittely"
40/1973
Asetus
Asetus Eurooppalaisen tietoliikenneprojektin "Vaiheohjattu antenniryhmä" toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS Eurooppalaisen tietoliikenneprojektin "vaiheohjattu antenniryhmä" toteuttamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

74-40 38-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.